Wat te doen bij schendingen?

Je kunt verschillende stappen ondernemen als je vermoedt dat er internationale sociale normen niet worden nageleefd:
 • Bespreek wat er aan de hand is met de CNV-bond die voor uw sector actief is, met de ondernemingsraad en met de relevante vertegenwoordigers van het bedrijf.
 • Vraag advies bij CNV Internationaal.

  Wij kunnen indien gewenst samen het besprek met de werkgever aangaan. Wellicht is het een optie een verbeteringstraject  te starten. Bedrijven kunnen samen een zogeheten ‘multistakeholder keteninitiatief’ starten.

 • Gaat het om een schending van de OESO-richtlijnen door een Nederlands bedrijf in het buitenland, of een buitenlands bedrijf in Nederland?

  Dan kan een klacht ingediend worden bij het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen in Nederland of -indien aanwezig- in het betreffende land.

 • Gaat het om een situatie waarbij ook gelden van de overheid zijn betrokken (bijvoorbeeld exportkredieten, subsidies)?

  Dan kan er contact opgenomen worden met de betreffende ambassade of ministerie.

 • Ook de Internationale Arbeidsorganisatie ILO kent een klachtenmechanisme.

 • Afhankelijk van het land waar de schending plaatsvindt:

  Er kan via CNV Internationaal contact opgenomen worden met de vakbondsorganisatie ter plekke waar het CNV mee samenwerkt, voor onderzoek of onderhandeling.

Stelselmatige schendingen of verbod van organisatie

Wat kun je nog doen in landen waar rechten stelselmatig worden geschonden of waar het verboden is een onafhankelijke bond op te richten?
In sommige landen kunnen werkenden zich nauwelijks organiseren vanwege allerhande anti-vakbondspraktijken, zoals
 • het ontslaan van mensen die zich verenigen

 • onderdelen uitbesteden aan kleinere eenheden (zodat het aantal werknemers benodigd voor het vormen van een bond te klein blijft),

 • onderhandelen met zogeheten ‘gele bonden’ (dwz vakbondsorganisaties die sterk gelieerd of geïnitieerd zijn door werkgevers en die daardoor niet onafhankelijk kunnen functioneren).
In die gevallen gelden uiteraard nog steeds de internationale fundamentele arbeidsnormen. Hoe beoordeel je of je van naleving kunt spreken? Daarbij is zorgvuldigheid gevraagd. Men kan kijken naar het aantal, of een percentage werknemers dat aangesloten is bij een bond, en het aantal dat valt onder een collectieve afspraak. Daarbij moet dan  goed gekeken worden wie daar eventueel niet onder vallen en waarom.

Daarnaast zijn er landen waar het bij wet verboden is om een onafhankelijke vakbeweging op te richten, zoals China en Cuba. Maar ook daar kan de werkgever tenminste gevraagd worden andere vormen van onafhankelijke vertegenwoordiging en onderhandeling met werknemers toe te staan.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord