Voorbeelden uit de praktijk

Duurzaamheid ... vaak kijken we daarbij vooral naar de productie en grondstoffen. Maar duurzaamheid heeft ook alles te maken met de werk- en leefsituatie van de mensen die het werk doen, dichtbij en ver weg.

In bedrijven aan het begin van de voedselketen van o.a. de meloenteelt en  werkt CNV Internationaal samen met lokale vakbondspartners aan verbetering van veiligheid, gezondheid en een betere arbeidsrechtenpositie.

De praktijk leert dat iedereen daar voordeel bij heeft. Als de arbeidsomstandigheden verbeteren, zal vaak ook de kwaliteit van het werk toenemen.


MVO Convenanten

Het CNV steunt het convenant voor de verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductie dat op woensdag 9 maart 2016 is gepresenteerd. De bond verbindt zich aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorganisaties en bedrijven uit de textiel- en kledingsector.

Het textielconvenant is tot stand gekomen onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER), waarin het CNV deelneemt. In het SER-advies IMVO-convenanten bepleit de SER dat sectoren en bedrijven initiatieven nemen om internationaal convenanten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen af te sluiten om schending van mensenrechten en schade aan het milieu aan te pakken. CNV Internationaal is hierbij nauw betrokken. Lees meerDe overheid streeft naar 100% duurzaam

De overheid geeft het goede voorbeeld en geeft zo de markt van duurzame producten en diensten een stevige impuls. Bij alle inkopen moet duurzaamheid als criterium meegenomen worden. 

De overheid verlangt van leveranciers dat ze zich inzetten voor betere internationale arbeidsvoorwaarden (tegen kinderarbeid en hongerlonen). Een leverancier kan op verschillende manieren aan deze sociale voorwaarden voldoen. Onder meer door aansluiting te zoeken bij een zogeheten keteninitiatief. 

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord