Wanneer komt MVO aan de orde?

Hoe zit het in úw bedrijf, uw sector, of in het bedrijf waar u werkt of onderhandelt? Werknemers én werkgevers brengen ook hun geweten mee naar hun werk. Als werkgever, onderhandelaar, kaderlid of OR-lid komt u in uw werk verschillende momenten tegen, waarop binnen een bedrijf keuzes gemaakt  worden over maatschappelijk en dus ook sociaal verantwoord ondernemen,

Een bedrijf is wettelijk niet aansprakelijk voor zaken die zich bij haar internationale toeleveranciers afspelen. Toch hebben bedrijven wel een verantwoordelijkheid om de internationale arbeidsnormen en mensenrechten te respecteren. Het ligt voor de hand een groter commitment te verlangen, als de relaties met toeleveranciers frequenter en intensiever zijn en naarmate de situatie bij de toeleverancier meer bekend is.

Afspraken maken over ketenverantwoordelijkheid

Wanneer kunnen er afspraken gemaakt worden over  minimale sociale normen. En wanneer komt ketenverantwoordelijkheid aan de orde in het bedrijfsproces? Dat kan bijvoorbeeld bij:

 1. Het opstellen van een gedragscode (code of conduct)

 2. Het opstellen, beoordelen van (mvo) rapportages, jaarverslag.

 3. Het zoeken naar nieuwe leveranciers over de grens of plannen voor investeringen in het buitenland.

  Hierbij is het van belang te bekijken om welke landen het gaat, hoe hier met de arbeidsnormen wordt omgegaan en om wat voor afspraken er vervolgens worden gemaakt over handhaving sociale normen.
 4. Contacten met buitenlandse handelsrelaties.

  Hierbij kunt u vragen stellen over de voorwaarden/vereisten waar leveranciers aan moeten voldoen en informatie over moeten verschaffen.
 5. Buitenlandse missies van uw bond/bedrijf.

  Hoe zijn arbeidsverhoudingen en hoe gaat men met arbeidsnormen om in het betreffende land en u kunt vragen of de vakbeweging ook gesprekspartner is.
 6. Plannen voor offshoring/outsourcing:

  Hierbij zijn verschillende momenten van belang:

  • Aan het begin van het proces een algemeen kader afspreken wat te doen bij offshoring/outsourcing.

  • Bij het selectieproces van bedrijven/landen (hoe staat het met de ratificatie van ILO verdragen en de naleving ervan in een land).

  • Bij het due dilligenceproces; uitbreiden met sociale normen en naleving arbeidswetgeving.

  • Bij het opstellen van contract en service level agreement; hierbij moeten afspraken gemaakt worden over sociale normen en de rapportage hierover. - Bij onderhandelingen over sociale plannen in het kader van offshore outsourcing
 7. Vragen van derden over de ‘fairness’ van een product of dienst

 8. Participatie in een zogenaamd multi-stakeholderinitiatief

  Ter verbetering van knelpunten in de productie en toeleveringsketen van producten/diensten.
 9. Aanname van buitenlandse werknemers.

  Formuleren van beleid
 10. Inkopen/aanbesteden

  Formuleren van beleid
  NB: De rijksoverheid koopt sinds 2010 duurzaam in.
 11. Pensioenfonds

  Formuleren van investeringsbeleid pensioenfonds; welke duurzaamheidsvereisten worden gesteld (zie hiervoor ook de herziene CNV beleggingscode).
 12. O + O fondsen

  Formuleren van investeringsbeleid
 13. Sectorfondsen

  Formuleren van investeringsbeleid
 14. International Framework Agreement

  Het opstellen van een International Framework Agreement.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord