Internationale verdragen, MVO keurmerken en MVO instrumenten - MVO Convenanten - MVO - CNV Internationaal

Wat zijn de belangrijkste internationale verdragen over MVO en WERK

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoort integraal deel uit te maken van de bedrijfsvoering. MVO is een proces waarmee een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten.

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen leggen verantwoording af over hun handelen en gaan de dialoog aan met belanghebbenden, de stakeholders. 

We hebben onderstaand de belangrijkste internationale verdragen en richtlijnen op een rijtje gezet, compleet met links waar deze op internet te vinden zijn. 


Internationale verdragen over MVO

Bedrijven hebben daarbij te maken met verschillende internationale verdragen op het gebied van MVO, mensenrechten en arbeid. Deze verdragen zijn door veel landen erkend.

Ondergenoemde verdragen komen ook aan de orde in de CNV factsheets over de MVO-convenanten.

Artikel 23 en 24 van de Mensenrechtenverklaring gaan over werk en inkomen.

Om duidelijkheid te scheppen heeft CNV Internationaal een lijst opgesteld van minimale  sociale normen  en kernelementen. Deze dienen ook als handvat om de verschillende initiatieven te kunnen beoordelen.

De belangrijkste rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten) zijn vastgelegd in internationale verdragen door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

KPMG heeft onderzocht in welke sectoren de risico's op corruptie, uitbuiting, milieuvervuiling of arbeidsrechtenschendingen het grootst zijn.

De Sociaal Economische Raad heeft in 2014 een geadviseerd om dat Nederlandse sectoren en bedrijven het initiatief nemen convenanten over internationaal MVO te sluiten samen met de overheid en maatschappelijke organisaties.  

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO heeft richtlijnen opgesteld. Op grond van deze richtlijnen wordt van multinationale ondernemingen verwacht dat zij op gepaste en transparante wijze onderzoek doen naar wat er binnen hun productie- of toeleveringsketen gebeurt

Veel gebruikt is sinds 2011 het UN Protect, Respect and Remedy Framework ook aangeduid als de Guiding Principles van John Ruggie of kortweg de Ruggie Principes.

CNV Internationaal heeft een handige manual  gemaakt bij de Ruggie principes, speciaal voor vakbondskaderleden en leden van de ondernemingsraad. Deze is ook op papier aan te vragen via internationaal@cnv.nl.

keurmerken en certificaten 

 Er bestaan verschillende richtlijnen, keurmerken en certificaten op het gebied van ketenverantwoordelijkheid en MVO: Een aantal bekende zijn: 

  • SA8000

  • GRI

  • Global Compact

  • ISO26000.


instrumenten en handvaten


Om duidelijkheid te scheppen heeft het CNV een lijst opgesteld van minimale sociale normen  en kernelementen bij het proces. Dat dient ook als handvat om de verschillende initiatieven te kunnen beoordelen.

MVO-referentiekader

Een praktisch instrument is het MVO Referentiekader, van het MVO Platform waar het CNV deel van uitmaakt.

MVO-risicochecker

Een ander praktsch instrument om risico's te beoordelen is de MVO Risico Checker van MVO Nederland. Na het invoeren van de (korte) check, ontvangt u een risicoanalyse op maat in pdf, aangevuld met praktische tips om te werken aan kansen en verbeteringen.

Risicoanalyse zijn natuurlijk allereerst te gebruiken voor uw eigen inzicht en beleid. Ook in relatie met opdrachtgevers en zakenpartners spelen deze een steeds belangrijker rol. Bijvoorbeeld wanneer u wilt leveren aan de overheid.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord