Convenant duurzame kleding en textiel - MVO Convenanten - MVO - CNV Internationaal

CNV ondertekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Op 4 juli 2016 ondertekende CNV-vicevoorzitter Arend van Wijngaarden het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het convenant werd ook ondertekend door 55 kleding- en textielbedrijven, hun brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, maatschapoelijke organisaties Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting VIER VOETERS, vakbond FNV en minister Ploumen namens de Rijksoverheid.

Het is het eerste van een aantal convenanten dat internationale ketens helpt verduurzamen. Nederland is het eerste land dat op deze manier aan de slag gaat om de kleding- en textielsector te verduurzamen.

“De praktijk moet gaan uitwijzen of door dit convenant alle arbeidsrechten ook daadwerkelijk worden nageleefd,”  

Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter .

“Het convenant is nog maar een eerste stap in de goede richting. “De praktijk moet gaan uitwijzen of door dit convenant alle arbeidsrechten ook daadwerkelijk worden nageleefd,” zegt Arend van Wijngaarden. 

Onze vakbondscollega’s in Azië zullen er streng op toezien dat in de kledingfabrieken de arbeidsrechten worden nageleefd. Als CNV zullen wij de partijen hier in Nederland scherp houden op wat er daar gebeurt. Als vakbeweging zijn wij de ‘watchdog’ van de samenleving.”

Foto: Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bedankt partijen die bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn betrokken, waaronder het CNV.

Schending van mensenrechten en milieuschade voorkomen

Afgesproken is om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan: 

 • bescherming tegen discriminatie
 • bescherming tegen kinderarbeid
 • bescherming tegen gedwongen arbeid
 • betekenisvolle dialoog met onafhankelijke vertegenwoordigers van werknemers
 • realiseren van een leefbaar loon
 • veilige omstandigheden en gezondere omgeving voor werknemers
 • vermindering van negatieve milieu-impact door besparing op grondstoffen en realisatie van circulaire economie
 • minder gebruik van water, energie en chemicaliën;
 • minder chemisch afval en afvalwater
 • voorkomen van dierenleed

Samenwerking biedt volop kansen

 
De deelnemende partijen zien volop kansen om samen te werken aan doelen die zij individueel moeilijk kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld:

 • een loon waar mensen goed van kunnen rondkomen,
 • sterkere vakbonden en
 • het terugdringen van (veel) te lange werkdagen.  

Meer aanbod voor consumenten 

Voor Nederlandse consumenten zal het aanbod kleding en textiel gaandeweg eerlijker en duurzamer worden, ook voor consumenten die daar niet specifiek op letten. Bij steeds meer winkels zal de consument een goed antwoord kunnen krijgen op zijn vragen over eerlijke en duurzame kleding en textiel.

Een nieuw instrument om ketens duurzaam te maken

De totstandkoming maar ook het bewaken van de uitvoering van dit convenant, wordt gefaciliteerd door de SER. Het convenant Duurzame Kleding & Textiel is de eerste van een aantal IMVO- convenanten. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken. 
 

Meer over Eerlijke Kleding:

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord