CNV ondertekent bankenconvenant - Bankenconvenant - MVO Convenanten - MVO - CNV Internationaal

CNV ondertekent bankenconvenant

Banken, vakbonden, ngo’s en de overheid hebben op vrijdag 28 oktober 2017 een bijzonder akkoord gesloten. Al deze partijen ondertekenden in Den Haag een convenant dat banken beter in staat stelt om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten wereldwijd worden gerespecteerd. CNV-voorzitter Maurice Limmen: “De ondertekening van dit bankenconvenant is niet zo zeer een heuglijk maar vooral een noodzakelijk feit om Decent Work te bevorderen.”“De ondertekening van dit bankenconvenant is niet
 zo zeer een heuglijk, maar vooral een noodzakelijk feit om Decent Work te bevorderen.”

CNV-voorzitter
Maurice Limmen

Banken beloven actiever aanpak mensenrechtenschendingen  

In het convenant staan afspraken over onder meer veilige arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid en kinderarbeid. Banken beloven mensenrechtenschendingen bij of door zakelijke klanten wereldwijd actiever te voorkomen en tegen te gaan. 

Voorzitter Maurice Limmen ondertekende het convenant namens CNV: “Banken, ngo’s, overheid en vakbonden hebben de afgelopen tijd keihard gewerkt om tot dit convenant te komen. Het zijn afspraken die op dit moment realistisch zijn en het best haalbaar. Wij hopen dat er ook een bredere mentaliteitsverbetering komt in de bancaire sector.”

Partnervakbonden van CNV in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zullen een belangrijke rol vervullen. Zij zullen aan de bel trekken zodra zij ernstige mensenrechtenschendingen constateren bij bedrijven waar de deelnemende Nederlandse banken een investeringsrelatie mee hebben.

Maurice Limmen: “Onze partnervakbonden kunnen die rol van ‘watchdog’ goed vervullen, omdat zij oren en ogen op de werkvloer hebben. Samen met hen zullen wij er streng op toezien dat banken zich aan de afspraken houden.”

Het convenant is ondertekend door vakbonden CNV en FNV, dertien Nederlandse banken (waaronder ING, Rabo, ABN AMRO, Triodos Bank en ASN Bank), de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en de organisaties Amnesty International, Oxfam Novib en Pax.

Dit is het tweede IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-convenant dat is gesloten. In juli 2016 werd het eerste IMVO-convenant gesloten met betrekking tot de kleding- en textielsector.


De ondertekenaars

Het bankenconvenant is ondertekend door onderstaande banken, vakbonden, ngo’s en de overheid :

 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Ministerie van Financiën
 Nederlandse Vereniging van Banken
CNV
FNV
Oxfam Novib
Amnesty International Nederland
Pax

ABN AMRO
ASN Bank
ASR Bank N.V.
BNG Bank
F. van Lanschot Bankiers N.V.
FGH BANK N.V.
ING Groep N.V.
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
NWB Bank
Rabobank
SNS Bank N.V.
Triodos Bank N.V


reacties van ondertekenaars bankenconvenant

Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 “Bedrijven die betrokken zijn bij slechte arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling of het oneerlijk onteigenen van land hebben allemaal een bankrekening of een lening. Dat geeft banken een belangrijke positie: zij kunnen hun invloed gebruiken om mensenrechtenschendingen door hun klanten tegen te gaan. De banken die vandaag het convenant ondertekenen tonen verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, en willen samen met ngo’s, vakbonden en de overheid zorgen voor duurzamere, eerlijke wereldwijde productieketens. Daarmee lopen ze voorop in de wereld en daar mogen ze trots op zijn.”

Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën

 “Ik ben blij dat de Nederlandse banken afspraken hebben gemaakt met maatschappelijke organisaties om mensenrechtenschendingen te voorkomen en aan te pakken. Banken kunnen eraan bijdragen dat hun klanten mensenrechten respecteren en geen kinderarbeid of gedwongen arbeid in hun productieketens hebben.
In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over transparantie. Het moet duidelijk zijn voor consumenten in welke sectoren banken investeren en hoe zij hun klanten aanspreken op hun mensenrechtenbeleid.’’

Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

“Met dit convenant bundelen we de kennis en expertise van ngo’s, vakbonden, overheid én banken om er voor te zorgen dat mensenrechtenschendingen nog eerder worden gesignaleerd en opgelost. We lopen hiermee wereldwijd voorop en we zullen ons inzetten om ook in internationaal verband vergelijkbare afspraken te maken.”

Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

“De overheid heeft de plicht om mensenrechten te beschermen, banken hebben de verantwoordelijkheid mensenrechten te respecteren. Beide kiezen er nu voor om hier via dit convenant invulling aan te geven. De praktijk zal moeten uitwijzen of met dit soort afspraken mensenrechtenschendingen effectief worden tegengegaan.”

Jan Gruiters, algemeen directeur PAX

“Dit convenant heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van mensenrechtenschendingen en aan compensatie van slachtoffers. Genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen is essentieel voor vrede en verzoening in conflictgebieden – denk bijvoorbeeld aan Colombia. Het convenant onderzoekt of banken hier verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Onze jarenlange ervaring met het werken in conflictgebieden en opkomen voor slachtoffers kan banken helpen hierover meer inzicht te krijgen.” 

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib 

“Het is positief dat er binnen dit convenant verregaande afspraken zijn gemaakt over grotere transparantie van banken over hun leningen en de concrete toepassing van hun mensenrechtenbeleid. Maar dit is pas een begin, wij verwachten dat dit concreet gaat bijdragen aan een effectieve aanpak van mensenrechten-schendingen door klanten van banken.”

Mariëtte Hamer, voorzitter SER

“Net als bij het eerder afgesloten Kleding- en Textielconvenant, is samenwerking het kernwoord bij het IMVO-convenant in de bankensector. Ik ben er van overtuigd de door samenwerking tussen de overheid, vakbonden, NGO’s en de banken zelf er meer stappen gezet kunnen worden die leiden tot verbetering van het leven en de werkomstandigheden van mensen overal ter wereld. De SER zal er in de komende jaren alles aan doen om samen met alle partijen een succes te maken van het convenant.”

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord