Beleid verbeteren - MVO - CNV Internationaal

verbeteren van beleid

Proactief aan de slag met het verbeteringsproces 

Voorkomen is beter dan genezen: hoe gaat het bedrijf om met de afgesproken normen en uitgangspunten? Belangrijk is dat het niet beperkt wordt tot een afvinklijstje, maar dat er serieus werk wordt gemaakt van een proactief verbeteringsproces. Wordt er bijvoorbeeld kinderarbeid in de keten geconstateerd, start dan een proces op waarmee kinderen uit het arbeidsproces en op school terecht komen.

Een verbeteringsproces  heeft een duurzamer effect dan het uit de keten halen van een bepaalde producent omdat deze niet voldoet aan de normen. Het motto is dus niet uitsluiting, maar verbetering. Het verbeteringsproces van MVO draait om vier kernelementen:

1. Betrekken van stakeholders

CNV pleit bij de toepassing en controle voor het betrekken van sociale partners en andere relevante maatschappelijke organisaties, de zogenaamde stakeholders. Dit kunnen zijn: vakbonden, andere werknemersvertegenwoordigingen (OR), werkgeversorganisaties, mensenrechtenorganisaties, bewonersorganisaties of milieuorganisaties.

2. Transparantie

Soms zijn gegevens niet bekend, waardoor een onderneming moeilijk kan aangeven of voldaan wordt aan de normen. Stelregel moet dan zijn: maak bekend wat bekend is, en geef aan welke inspanning geleverd wordt om wel te voldoen aan de normen, met daaraan een realistisch tijdpad gekoppeld. Ook wordt transparantie over wat (nog) niet is gelukt aangemoedigd.

3. Communicatie (training)

Bij zowel werknemers, als leveranciers, klanten, aandeelhouders en commissarissen moet duidelijk zijn welke MVO-normen gehanteerd worden en wat ondernemingsbeleid is.

4. Onafhankelijke verificatie

Alle direct betrokkenen, zoals werknemers, moeten in staat zijn het MVO-beleid te toetsen aan de praktijk. Onafhankelijke verificatie is geen puur technische aangelegenheid. De onafhankelijke verificatie behoort uitgevoerd te worden door een organisatie die niet aan het bedrijf verbonden is.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord