Monitoring en verbetering - MVO - CNV Internationaal

MVO monitoring en verbetering

Een onderneming kan zich expliciet uitspreken voor het handhaven van MVO normen en eventueel aanvullende sociale en milieunormen. De eerste stap is dan vervolgens om die normen en uitgangspunten vast te leggen door:
  • het verankeren in het eigen mission statement

  • het vastleggen in een gedragscode,

  • het afsluiten van een ‘International Framework Agreement’
    ,
  • het benoemen ervan in een cao of een ander akkoord rond bijvoorbeeld processen van offshore outsourcing of aanbestedingsbeleid.

Voorkomen beter dan genezen

Vervolgens komt de vraag hoe je hiermee omgaat .Belangrijk is dat het niet beperkt wordt tot een afvinklijstje, maar dat er serieus werk wordt gemaakt van een pro actief (voorkomen is beter dan genezen) verbeteringsproces. Wordt er bijvoorbeeld kinderarbeid in de keten geconstateerd, start dan een proces waarmee je zorgt dat kinderen uit het arbeidsproces en op school terecht komen.

Niet uitsluiten maar verbeteren

Een verbeteringsproces  heeft een duurzamer effect dan het uit de keten halen van de betreffende producent omdat deze niet voldoet aan de normen. Motto is dus niet uitsluiting, maar verbetering.

Het verbeteringsproces

Het verbeteringsproces van MVO draait om vier kernelementen:

1. Betrekken van stakeholders

CNV pleit bij de toepassing en controle voor het betrekken van sociale partners en andere relevante maatschappelijke organisaties, de zogenaamde stakeholders. Dit kunnen zijn: vakbonden, andere werknemersvertegenwoordigingen (OR), werkgeversorganisaties, mensenrechtenorganisaties, bewonersorganisaties, milieuorganisaties indien relevant.

2. Transparantie

Soms zijn gegevens niet bekend, waardoor een onderneming moeilijk kan aangeven of voldaan wordt aan de normen. Stelregel moet dan zijn: maak bekend wat bekend is, en geef aan welke inspanning geleverd wordt om wel te voldoen aan de normen, met daaraan een realistisch tijdpad gekoppeld. Ook wordt transparantie over wat (nog) niet is gelukt aangemoedigd.

3. Communicatie (training)

Bij zowel werknemers, als leveranciers, klanten, aandeelhouders en commissarissen moet duidelijk zijn welke MVO-normen gehanteerd worden en wat ondernemingsbeleid is.

4. Onafhankelijke verificatie

Alle direct betrokkenen, zoals werknemers, moeten in staat zijn het MVO-beleid te toetsen aan de praktijk. Onafhankelijke verificatie is geen puur technische aangelegenheid. De onafhankelijke verificatie behoort uitgevoerd te worden door een organisatie die niet aan het bedrijf verbonden is.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord