Overzicht belangrijke verdragen - MVO - CNV Internationaal

Internationale verdragen IMVO

Bedrijven hebben te maken met verschillende internationale verdragen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Deze verdragen zijn door veel landen erkend. 

Artikel 23 en 24 van de UVRM hebben betrekking op werk & inkomen.

De belangrijkste rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten) zijn vastgelegd in internationale verdragen van ILO.

Onze (Nederlandstalige) samenvatting beschrijft de minimale sociale normen en kernelementen. 

Richtlijnen voor multinationale ondernemingen m.b.t. transparante onderzoek binnen hun productie- of toeleveringsketen.

Dit rapport beschrijft in welke sectoren de risico's op corruptie, uitbuiting, milieuvervuiling of arbeidsrechtenschendingen het grootst zijn.

SER-advies omtrent het afsluiten van convenanten met overheden en maatschappelijke organisaties.

Internationaal erkende VN-principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten. Toepasbaar voor bedrijven en sectoren binnen en buiten Nederland. 

Onze (Nederlandstalige) samenvatting van de principes inclusief praktische handleiding voor bedrijven.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord