Sociale dialoog bevordert duurzame ontwikkeling

Het overleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid over sociaaleconomische onderwerpen noemen we sociale dialoog. Volgens CNV Internationaal is sociale dialoog onmisbaar voor het goed functioneren van de vakbeweging. 

Sociale dialoog omvat alle vormen van onderhandelen (zoals cao-onderhandelingen). Maar bijvoorbeeld ook raadpleging en het uitwisselen van informatie over sociaaleconomische onderwerpen wordt onder sociale dialoog verstaan.

De gesprekspartners bij de sociale dialoog zijn doorgaans vertegenwoordigers van de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties. Als zij alle drie om de tafel zitten, noemen we dat tripartiet overleg. Zitten alleen de sociale partners (werkgevers en vakbonden) bij elkaar, dan noemen we dat bipartiet overleg.

Sociale dialoog vanuit dubbele motivatie

CNV Internationaal bevordert de sociale dialoog vanuit een dubbele motivatie. Als doel op zich om de samenhang binnen een bedrijf, sector en samenleving te versterken en als duurzaam instrument om via cao’s op nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau tot verbetering van de kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden en inkomen te komen. De sociale dialoog faciliteert gezamenlijke uitkomsten tussen werknemers en werkgevers op een vreedzame en dus duurzame wijze. Hiervoor zijn sterke partners, zowel aan werkgevers als aan werknemerszijde, noodzakelijk. Dialoog gebaseerd op respect voorkomt arbeidsonrust en bevordert daarmee het investeringsklimaat en duurzame economische en sociale ontwikkeling

Voorwaarden voor een succesvolle sociale dialoog

• sterke vakbonden (en werkgeversorganisaties),
• toegang tot relevante informatie, politiek draagvlak,
• respect voor de fundamentele arbeidsnormen,
• vrijheid van vereniging
• en de vrijheid om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen.

Kiezen voor pluriformiteit

Een belangrijke vereiste bij sociale dialoog is voor CNV Internationaal sociale dialoog. Bij de overleggen en in de delegaties wil CNV Internationaal dat er vakbonden van verschillende signatuur betrokken worden.

Sociale dialoog op wereldschaal

Ook op wereldniveau wordt de vakbeweging nog lang niet altijd gehoord als het gaat om belangrijke sociaaleconomische onderwerpen (zoals armoedebestrijding). Om dit te veranderen, stelt CNV Internationaal op strategische plaatsen het belang van overlegstructuren aan de orde. Dit doet CNV door zelf zoveel mogelijk deel te nemen aan bi- en tripartiete overleggen waar internationale onderwerpen worden besproken. Bijvoorbeeld het tripartiet ILO-overleg en de jaarlijkse ILO-conferentie.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord