Wage ladder voor Eerlijke Kleding

De mondiale kledingindustrie heeft de potentie om miljoenen kledingarbeiders uit de armoede te helpen. In de meeste kledingproductielanden zijn lonen zo laag dat werknemers niet kunnen voorzien in basisbehoeften als voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Om armoede in kledingketens te bestrijden ligt het voor de hand systemen te ontwikkelen die de lonen aan de onderkant van de ketens verhogen.

CNV Internationaal heeft daarom mede het intitiatief genomen voor de ontwikkeling van de Fair Wear Wage Ladder, een innovatief nieuw online instrument waarmee kledingmerken, fabrieken en organisaties stap voor stap dichterbij de betaling van leefbare lonen kunnen komen. CNV Internationaal heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze Wage Ladder door Fair Wear Foundation omdat die een pragmatische, effectieve verbetering in de levens van kledingarbeiders kan betekenen.

Wage Ladder omzeilt lange discussies

Hoewel mondiale kledingketens enorme rijkdom genereren, blijkt het niet eenvoudig de lonen in fabrieken te verhogen. Tot nu toe is het proces vooral blijven steken in discussies over de precieze hoogte van leefbare lonen. Om deze discussie te omzeilen is met de Wage Ladder een online instrument ontwikkeld waarmee kledingmerken en -fabrieken de lonen stap voor stap kunnen verhogen.

Hoe werkt de Wage Ladder?

Met de Wage Ladder kun je lonen in een bepaalde fabriek vergelijken met een aantal loonstandaarden. Locale vakbonden, maatschappelijke organisaties, werkgeversorganisaties en overheidsinstanties hebben schattingen gemaakt van de hoogte van een leefbaar loon in hun land of regio. Daarnaast gebruikt de Wage Ladder internationale standaarden, zoals de Asia Floor Wage, de VN armoedegrens en internationale statistieken.

Basis voor onderhandeling en verbetering

De Wage Ladder geeft een duidelijke, visuele weergave van hoe de lonen in een bepaalde fabriek zich verhouden tot die standaarden. Hiermee ontstaat een basis voor onderhandelingen over verbeteringen tussen fabrieken, merken en waar mogelijk werknemersvertegenwoordigers.

Ook voor electronica, speelgoed en landbouw

Een basisversie van de Wage Ladder is nu online beschikbaar. Hoewel de Wage Ladder specifiek is ontwikkeld voor bij Fair Wear Foundation aangesloten bedrijven, gelden veel van de loonstandaarden ook voor andere industrietakken. Ze kunnen dus ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de elektronica- en speelgoedindustrie en in de landbouw.

De Wage Ladder bevat momenteel loonstandaarden voor 12 productielanden in Azië, Afrika en Europa. FWF zal de Wage Ladder blijven uitbreiden met meer standaarden en landen. De Wage Ladder is een volgende stap op weg naar pragmatische, effectieve verbeteringen in de levens van kledingarbeiders.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord