Employability voor jongeren - Werkterrein - CNV Internationaal
employability

INZETBAARHEID en jeugdwerkgelegenheid

CNV Internationaal werkt aan de verbetering van de toegang tot fatsoenlijk werk voor kansarme jongeren door actief deel te nemen aan beleidsoverleg inzake de inzetbaarheid van jongeren en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Ook de betrokkenheid van de particuliere sector aangaande beroepsopleidingen en stageprogramma's is relevant.

Er zijn verschillende tussenstappen nodig om resultaat op dit terrein te bereiken: 

Onderhandelingsvermogen

Vakbonden en jeugdorganisaties moeten onderhandelingsvermogen opbouwen, dat ze nodig hebben om overheden te overtuigen beleid te ontwikkelen op het gebied van de inzetbaarheid van jongeren. 

Overheidsinitiatieven

Overheidsbeleid moet inspelen op de behoeften en belangen van jongeren en gebaseerd zijn op overleg met vakbonden en jongerenorganisaties. Verder moet er geld opzij worden gezet voor de uitvoering van initiatieven en programma's gericht op de inzetbaarheid van jongeren. 

Inzetbaarheid in bedrijven vergroten

Vakbonden moeten zich sterk maken voor jongeren, zodat er meer aandacht komt voor de inzetbaarheid van jongeren in de onderhandelingen met de particuliere sector. 

Initiatieven vanuit meerdere stakeholders op het gebied van inzetbaarheid zijn nodig om programma's van werkgevers, gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, aan te moedigen. Hierdoor wordt de rol van de particuliere sector verder vergroot. Dit zal bedrijven er ook toe aanzetten hun aandeel te leveren in het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren.

CNV Internationaal besteedt komende jaren bijzondere aandacht aan de vertegenwoordiging van jonge (potentiële) werknemers in de sociale dialoog.

Lees ook:

Cookies at cnvinternationaal.nl

This website uses cookies. Find out what this means.

We use cookies to improve the usability for our visitors and to offer a personalized experience to each user. Through cookies we remember your preferences and measure user interaction. A cookie can not contain personal information such as a phone number or email address, so cookies can not be used for unsolicited telemarketing or email newsletters. More information about cookies.

I agree