DonerenNieuwsbrief
Home

Zij werkten als olifanten

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

We kregen betaald als mieren, al werkten we als olifanten, vertelt Delphine Kangbeni. Ze werkte in een farmaceutische fabriek in de exportproductiezone in het Westafrikaanse Togo. Overuren werden niet uitbetaald. We kregen geen verlof, geen contract, geen zwangerschapsverlof. Ook droeg de werkgever geen premies voor ons af.

Het is inmiddels al weer twee jaar geleden dat 120 werknemers uiteindelijk uit protest hun werk neerlegden. Die staking tegen de penibele arbeidsomstandigheden werd echter hard aangepakt door de werkgever. 120 mensen werden prompt ontslagen.

We geven de moed niet op

Sinds het ontslag werd hun situatie er uiteraard niet beter op: Delphine vindt nergens nog ander werk: “Ik sta overal bekend als "diegene die mee staakte" en ook de anderen hebben heel wat problemen door het ontslag.” Echter, ondanks alle moeilijkheden en problemen, geven ze de moed niet op. Al twee jaar lang blijven ze het onrecht van hun ontslag aanvechten.

Delphine "ik sta overal te boek als diegene die mee staakte" Sinds 2010 vraagt Cosyntrazoft (Collectif des Syndicats des Travailleurs de la Zone Franche du Togo), de vakbondsorganisatie ter plekke, gesteund door o.a. CNV partnerorganisatie vakcentrale CSTT (Confédération des Syndicats des Travailleurs du Togo) de werkgever om alle 120 ontslagen werknemers opnieuw in dienst te nemen.

Met succes, zo leek het, want in mei 2011 werd er een akkoord ondertekend door werkgever, overheid en vakbonden. Alle werknemers zouden hun baan terugkrijgen. Echter, 18 maanden na dit akkoord zijn slechts 12 werknemers weer aan het werk. Twee van hen zijn in feite nog steeds niet aan het werk. Twee anderen namen zelf ontslag wegens slechte arbeidsomstandigheden. Want ook dat blijft een probleem. De arbeidsrechten worden nog steeds geschonden in Sprukfield. Daarom is er afgelopen 11 november opnieuw een aanklacht ingediend.

Overeenkomst garandeert geen toepassing

Toch zijn er reeds resultaten geboekt. Zo werd op 16 oktober 2012 een nieuwe CAO voor de exportproductiezone ondertekend, door overheid, vakbonden (Cosyntrazoft) en de werkgevers van de vrijhandelszone, die vanaf 1 januari 2013 van kracht is. Maar zoals blijkt uit de omstandigheden bij Sprukfield, biedt een overeenkomst nog geen zekerheid tot de effectieve toepassing ervan. Daarvoor zullen vakbonden en werknemers zich actief moeten blijven inzetten. De CSTT in Togo kan daarbij de  steun van o.a. CNV Internationaal goed gebruiken.  Meer over Togo

Publicatiedatum 08 12 2012