DonerenNieuwsbrief
Home

Wordt vakbondswerk onmogelijk in Cambodja?

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
Cambodjaanse vakbonden riskeren door hoge minimale vereisten voor lidmaatschap (aantal bedrijfsbonden per federatie, aantal federaties per confederatie) vakbonden hun registratie kwijt te raken. Nieuwe wetsvoorstellen van de regering dreigen de positie van onafhankelijke vakbonden zwaar te ondermijnen.

CNV-voorzitter Maurice Limmen heeft in een brief president Hun Sen dringend opgeroepen te overleggen met de vakbonden over de plannen. “Nieuwe arbeidswetgeving die voldoet aan de internationale normen zou een belangrijke stap vooruit zijn om het internationale en nationale vertrouwen in de arbeidsverhoudingen van het land op te bouwen”, benadrukt CNV-voorzitter Limmen. De Cambodjaanse vakbonden maken zich grote zorgen over de plannen voor aanpassing van de arbeidswetgeving. Die zouden de vakbondsvrijheid sterk inperken. Vakbondsacties dreigen door de nieuwe wet bijna onmogelijk te worden omdat vakbondsleiders en organisaties zelfs bij vreedzame stakingen zware straffen riskeren.  Als de wet wordt aangenomen in zijn huidige vorm betekent dat een ernstige ondermijning van het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling zoals dat is vastgelegd in conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, die Cambodja heeft geratificeerd. De Cambodjaanse vakbond CLC (partnerorganisatie van CNV Internationaal) heeft al sinds halverwege 2014 geen overleg meer gehad met de regering. Ondertussen hebben vertegenwoordigers van werkgevers wel voortdurend invloed uitgeoefend op de ontwerptekst. Cambodja’s internationale reputatie is afgelopen jaren flink aangetast door misstanden in de kledingfabrieken. De invoering van het huidige wetsontwerp zou de reputatie van Cambodja verder beschadigen en de toekomst van de kledingindustrie verder in gevaar brengen. De kledingindustrie biedt alleen al werk aan ongeveer 700.000 jongeren, voornamelijk vrouwen. Meer nieuws uit Cambodja You tube Made in Cambodia

Publicatiedatum 27 08 2015