DonerenNieuwsbrief
Home

Winnaars mensenrechten prijsvraag

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Veel inzenders van de zomerprijsvraag verdiepten zich in Artikel 23 van de Mensenrechtenverklaring, over arbeidsrechten. Velen hadden het bij het juiste eind. De winnaars ontvangen het boek ‘Geloof-Hoop-Liefde’, dat is gemaakt voor het 40 jarig jubileum van CNV Internationaal:

De winnaars:
Astrid Aveling
Engelien Beukhof
Frans Hermans
Marij Gerats
Leonarda Eising
J. Kooi
Hannie Gnodde
B. Vrieling
Lia van Velzen
Fia Scholten Het juiste antwoord
De vraag was welk van onderstaande rechten niet thuishoort in Artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

  1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
  2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
  3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
  4. Een ieder heeft het recht om, in overleg met de werkgever, een opleiding te volgen teneinde het uitoefenen van zijn vak of beroep te verbeteren.Het juiste antwoord was: ‘Een ieder heeft het recht om, in overleg met de werkgever, een opleiding te volgen teneinde het uitoefenen van zijn vak of beroep te verbeteren.’
Niet gewonnen toch het jubileumboek ontvangen?
Het laatste antwoord - D - hoort niet thuis in de Universele Verklaring. Behoort u niet tot de winnaars, maar wilt u toch graag dat kleurrijke boek ontvangen? Maak dan een jubileumbijdrage van 40x40 cent (= 16 euro) over op giro 1255300 van CNV Internationaal te Utrecht en we sturen u zo snel mogelijk het boek. Arbeidsrechten zijn mensenrechten 
CNV Internationaal gaat komende tijd veel aandacht besteden aan het recht op Fatsoenlijk Werk. Vanaf 11 oktober a.s. start een 60 dagen durende campagne, in de aanloop naar het 60-jarig bestaan van de Mensenrechtenverklaring op 10 december 2008.

Meer CNV WereldnieuwsOver de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Publicatiedatum 17 09 2008