DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Wie is Sous Chantha en wat is er gebeurd?

Sous Chantha is 26. Hij werkt sinds vier jaar voor de kledingfabriek United Apparel Garment. In die fabriek is hij sinds 2008 vakbondsleider voor de lokale vakbond. Om meer te kunnen bereiken voor de kledingarbeiders van UAP besluit hij eind 2010 samen met ruim duizend anderen om zich aan te sluiten bij de onafhankelijke vakbondsorganisatie C.CAWDU. Op 16 november neemt Chantha contact op met de Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU) om het lidmaatschap van CCAWDU voor z’n vakbondsleden aan te vragen. De volgende dag was er een tweede vergadering om alle papieren in orde te brengen. Op 18 november om 16.00 uur ondertekent Chantha de documenten voor de vakbondsoverstap op de fabriek van United Apparel Garment (ex-Lotus Garment). Twee uur na de ondertekening verlaat Chantha de fabriek op z’n motorfiets, die in het fabrieksgebouw geparkeerd staat. Vierhonderd meter verder wordt hij aangehouden door de militaire politie. Eerst wordt hij ondervraagd over zijn walkie-talkie. Daarna openden ze het bagagekoffertje onder het zadel van zijn motorfiets. Daar vindt de politie negen kleine pakjes met illegale pillen. De agent zegt tegen Chantha dat hij drugs heeft gevonden in z’n motorfiets en dat de overheid hem al drie dagen volgde nadat ze een tip over de drugs hadden gekregen. De militaire politie spreekt dit in een rapport weer tegen. Chantha wordt in een begeleidende wagen geduwd en naar het kantoor van de militaire politie gevoerd. Tijdens de ondervraging ontkent Chantha dat hij in het bezit was van drugs. Hij vertelt de agenten dat hij vermoed dat hij in de val is gelokt nadat z’n duizend vakbondsleden lid waren geworden van de CCAWDU. Hij weigert enig document te ondertekenen en moet de nacht in de cel doorbrengen. De rechtszaak
De dag daarna, op 19 november, moet Chantha voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt kort ondervraagd. Intussen vragen honderden arbeid(st)ers voor het gebouw om zijn vrijlating. Tijdens de ondervraging herhaalt Chantha z’n vermoeden dat hij in de val is gelokt. De rechter weigert echter een grondiger onderzoek en besluit om Chantha in voorarrest te plaatsen op beschuldiging van drugshandel (waarvoor hij 2 tot 5 jaar gevangenis riskeert). LICADHO, een Cambodjaanse mensenrechtenorganisatie, gelooft dat er geen bewijs is voor de beschuldiging van drugshandel. Het enige bewijsmateriaal waren foto’s van de drugs en een kopie van het politierapport. In dat rapport staat dat agenten op die dag een wegversperring hadden opgesteld om naar wapens te zoeken. Op die manier zou Chantha ook tot staan zijn gebracht. LICADHO echter bevestigt dat er op het moment van Chantha’s aanhouding geen wegversperring was. Nog steeds in de gevangenis
Sous Chantha wordt, op verzoek van zijn advocaat, opnieuw ondervraagd op 16 december. De advocaat deed dit verzoek omdat de ondervraging in november zeer snel gebeurde. De advocaat vraagt ook om Sous Chantha op borg vrij te laten. De rechter weigert dit op 20 december. Sous Chantha moet opnieuw voorkomen op 24 december, zonder resultaat. Intussen wordt Sous Chantha nog steeds vastgehouden. Bezorgd om familie
Sous Chantha is vooral bezorgd om zijn familie. Zijn vader is al oud en de situatie raakt hem erg. Bovendien heeft zijn gezin geen inkomen op dit moment. De vakbond probeert financiële steun te verzamelen. Maar, beklemtoont Sous Chantha moedig, hij wil zijn vakbondsactiviteiten voortzetten en hij wil vooral weer aan het werk. Daarom vraagt Athit Kong, leider van vakbond C.CAWDU ook het CNV en alle leden om per mail zoveel mogelijk oproepen te versturen aan de Cambodjaanse regering.

Teken hier ook de oproep tot vrijlating!

Publicatiedatum 10 01 2011