DonerenNieuwsbrief
Home

Weblog - Vrij vakbondswerk blijft ingewikkeld in Zuid-Afrika

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Eind december 2009 vlogen Jan Gerrit van Norel en Jan Ridder 10.000 km naar het zuiden voor een werkbezoek aan Zuid-Afrika. CNV Internationaal steunt daar het werk van vakbondsorganisatie CONSAWU. 10.000 kilometer naar het zuiden, de tijd blijft hetzelfde maar de omstandigheden zijn totaal anders. Maar ook daar is er een vakbondsorganisatie als CONSAWU die zich inzet voor goede omstandigheden voor werkenden. Net als het CNV in Nederland dus eigenlijk. In Kaapstad ontmoeten we Norah. Een bijzondere, sterke persoonlijkheid. Zij zet zich speciaal in voor huishoudelijk werkers, vrouwen die geïsoleerd van elkaar hun werk doen. Alleen en in een kwetsbare positie. Hoe het met hen gaat, vertelt Norah. 'Dat hangt vaak maar af van het goede humeur binnen het gezin waar ze werken.' Je verhaal kwijt kunnen
Het kan zacht gezegd geen kwaad als er een club is waarin ze elkaar verhalen kunnen vertellen. Dat er een vakbondsvertegenwoordiger als Norah is, die alles weet van hun problemen. Die weet wat het betekent om te werken zonder contract, om veel te veel uren te moeten werken, voor veel te weinig loon, om niet veilig te zijn in het huis waar je werkt. De vakbond zorgt voor opleiding en professionele belangenbehartiging. Want de man of vrouw waarvoor de huishoudsters werken. Die weet vaak nauwelijks wat hun huishoudster meemaakt. Hoe dicht ze ook bij elkaar leven. Hun beide werelden zijn erg gescheiden. Tijdens de apartheid riep Norahop tot vrijheid van ras en kleur in Zuid-Afrika, zij-aan-zij met Winnie Mandela. Norah wil ook nu in vrijheid haar werk kunnen doen. Vrij vakbondswerk blijft ingewikkeld
Het klinkt paradoxaal, maar in het tegenwoordige Zuid-Afrika gebeurt veel vakbondswerk in nauwe samenspraak met de nieuwe politieke elite. Maar wanneer je als vakbondsbestuurder steeds aan je politieke hachje moet denken. Dan wordt het wel erg ingewikkeld om je echt en vrij in te zetten voor de rechten van werkenden, Norah kiest ervoor om zich aan te sluiten bij een CONSAWU-bond, die wel objectief en ongebonden zijn werk doet. Daarmee is haar vakbeweging een logische partner voor het CNV. In het solidariteitswerk kiezen we voor vrije bonden die eerst proberen om door goed overleg tot afstemming met anderen te komen. Net zoals we dat binnen Nederland doen. De CONSAWU is ook een bond die zo mogelijk zonder gebruik van machtsmiddelen oplossingen zoekt, in een bedrijf of samen met de regering. Het gaat ons om de verantwoordelijkheid en het welbevinden van de mens als werker die bezig is om voor zichzelf, zijn gezin en de samenleving te zorgen. We hebben positieve ontwikkelingen gezien in Zuidelijk Afrika. Maar er zijn ook nog vele uitdagingen. Alle reden om ook in 2010 optimaal en systematisch aan de slag te gaan met de ondersteuning van deze werkenden. Wilt u meer weten over dit wereldwijde werk? Of heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op via internationaal@cnv.nl Jan Gerrit van Norel
21 december 2009

Publicatiedatum 07 01 2010