DonerenNieuwsbrief
Home

Weblog 8 - ILO Conferentie - Werktijd rond de wereld

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het is laat. Erg laat. Het is pas ’s avonds na tienen, dat de overheden, werkgevers en werknemers van de commissie waar ik in participeer het VN gebouw vandaag verlaten. Urenlang zijn we in de discussie over duurzame ondernemingen bezig geweest om allerlei tekstvoorstellen, maar vooral ook amendementen, subamendementen, subsubamendementen enzovoorts door te spreken om te komen tot een aantal conclusies. Sommige onderwerpen zingen nog door in mijn hoofd. Boeiend, maar het leent zich niet voor een weblog.
Dan kan ik de bijdrage van vandaag beter gebruiken om nog iets te zeggen over een ILO rapport dat precies vandaag het licht zag. “Working time around the world..” Het plaatst mijn lange werkdag van vandaag in een heel ander perspectief. Het rapport concludeert dat een op de vijf werkenden in de wereld, oftewel meer dan 600 miljoen mensen, meer dan 48 uur per week werken, of zoals het rapport stelt, zij maken excessief lange werkdagen.

Te weinig werk

Het schrijnende is dat tegelijkertijd er een grote groep is, met name in ontwikkelingslanden die ‘underemployed’ zijn. Ik ken eigenlijk niet een goede Nederlandse vertaling hiervan, maar het komt er op neer dat zij niet een volwaardige baan hebben.

Gezinsvriendelijke werktijden

Het valt natuurlijk allebei niet in de categorie ‘decent work’ Daarnaast constateren de onderzoekers nog een probleem, namelijk een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Dat is iets wat ook voor de situatie in Nederland wel herkenbaar is. Om hier een positieve verandering in te brengen zijn er in het rapport een aantal suggesties opgenomen, waaronder het aannemen van ‘gezins-vriendelijke werktijden’ maatregelen en maatregelen die het mogelijk maken voor werkenden om meer tijd aan hun gezin te besteden. Het CNV heeft recent een aantal voorstellen gepresenteerd, die met name dit laatste beogen. Elders op de site kunt u hier meer over lezen.

Gender gap

Dit onderwerp is voor mij weer een mooie opmaat voor morgen. Dan komt een rapport over discriminatie aan de orde. Ook daarin wordt gesproken over een ongelijkheid veroorzakend verschil tussen mannen en vrouwen; in jargon een ‘gender gap’.

Publicatiedatum 09 06 2007