DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Weblog 2 - ILO Conferentie

Over tripartisme, democratie en waardig werk

Vandaag start de conferentie officieel. Meer dan 3000 deelnemers bespreken komende dagen landen waarin arbeidsnormen worden geschonden. Maar ook ongelijkheid en discriminatie op het werk komen aan de orde. En er komt ook een nieuwe norm die speciaal gaat over die de arbeidsomstandigheden van werkenden in de visserij. Verder staat op de agenda het promoten van ‘ duurzame ondernemingen’ . Voor dat ik iets zeg over dat laatste onderwerp nog iets over deze ILO conferentie zelf. Want, wat is hier zo bijzonder? Die 3.000 aanwezigen zijn zowel vertegenwoordigers van overheden, als van werkgevers- en werknemers. Allemaal maken ze formeel deel uit van de delegatie van hun verschillende landen. Tripartisme dus, dat is wat de ILO zo uniek maakt ten opzichte van andere VN organisaties. Dat de meerderheid dit principe ook serieus neemt blijkt vandaag duidelijk. De plenaire openingszitting van de conferentie verloopt zeer ongewoon. Tripartisme niet zo nodig volgens Afrikaanse kandidaat
Normaal nomineren de overheden een kandidaat als voorzitter voor de conferentie. Dit gebeurt per continent volgens een mooi rotatiesysteem. Dit jaar is Afrika aan de beurt. Nadat de Afrikaanse groep het eens is over de kandidaat, komen de staatshoofden met een andere kandidaat op de proppen, uit Congo Brazzaville. Diezelfde kandidaat zegt vervolgens hardop dat hij het niet zo nodig vindt om met werknemers in zijn land te spreken. Met andere woorden, tripartisme is niet zo nodig. Tijdrovende sessie levert nog geen voorzitter op
Begrijpelijkerwijs heersen er twijfels over deze kandidaad bij zowel de werknemersgroep als de werkgeversgroep. Vervolgens lukt het de Afrikaanse groep niet om het eens te worden over een andere kandidaat. De overheidsgroep vindt een oplossing door dan Albanië te kandideren. Echter plenair stelt Congo zich alsnog ook kandidaat. Het gevolg: er moet gestemd worden. Albanië zou gewonnen hebben. Ware het niet dat het quorum niet wordt gehaald, door de vele onthoudingen. Nu zit de voorzitter van de Beheersraad van de ILO dus voorlopig de conferentie voor. Al met al een tijdrovende sessie. Benieuwd of we er nog uitkomen de komende dagen. Waardig werk essentieel bij armoedebestrijding
Dan nog iets over ‘ duurzame ondernemingen’ . Decent work, of te wel het hebben en creeren van waardig werk is essentieel bij armoedebestrijding. Ondernemingen bieden werkgelegenheid. Echter, het is helaas niet moeilijk om voorbeelden te noemen van situaties waar de werkgelegenheid absoluut niet duurzaam te noemen is. Denk maar eens aan de vele vrouwen in vrijhandelszones. Hun rechten komen amper op de agenda. Miljoenen mensen proberen in de zogenaamde informele economie in hun levensonderhoud te voorzien. Elke vorm van zekerheid of bescherming ontbreekt daar.. Tijdens deze conferentie praten we over hoe we kunnen bijdragen aan duurzame ondernemingen. En dan gaat het zowel over economische, milieu- als sociale aspecten. Het verlanglijstje van de werknemers
De 4 belangrijke pijlers bij waardig werk zijn:

  • respect voor arbeidsrechten
  • goede werkgelegenheid
  • goed functionerende sociale dialoog
  • sociale zekerheid.
Hoog op het wensenlijstje van de werknemers bij deze discussie staan dan ook acties gericht op het naleven van de vrijheid van organisatie, van collectieve onderhandeling en verbetering en versterking van de sociale dialoog. Margreet Vrieling

Publicatiedatum 01 06 2007