DonerenNieuwsbrief
Home

Waterlooplein Akkoord - Stop kinderarbeid

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Afgelopen zaterdag tekende het CNV het Waterloo-plein Akkoord 'Stop kinderarbeid - Eerlijke handel. Door een integrale aanpak wil het CNV daarmee een bijdrage leveren om kinderarbeid uit te bannen. Het Akkoord is ondertekend door CNV, Campagne Stop Kinderarbeid (waarin FNV, LIW en HIVOS zijn vertegenwoordigd), Fairfood, Stop The Traffik, Tear en ChristenUnie. Zij sporen iedereen aan om daaraan zijn of haar bijdrage te leveren. Het streven is dat elk kind onderwijs krijgt. Lees hieronder de tekst van het Waterloo plein Akkoord: Kinderarbeid is nog steeds realiteit. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO zijn er ongeveer 218 miljoen werkende kinderen. De meeste kindarbeiders werken in Aziatische landen maar in Afrika is het percentage werkende kinderen het hoogst. Overigens komen ook in Europa (bijvoorbeeld Albanië, Italië en Portugal) bepaalde vormen van kinderarbeid nog steeds voor. Aan diverse producten die wij hier kopen is meegewerkt door kinderen die daardoor niet naar school kunnen of hun gezondheid schaden. Denk aan chocola, katoenproducten en kleding, sportartikelen, grafstenen, sieraden, thee en andere landbouwproducten. Kinderarbeid is echter niet onvermijdelijk! Organisaties en overheden in diverse landen hebben laten zien dat het heel goed mogelijk is om (arme) kinderen uit het werk te halen en op school te krijgen en te houden. Oorzaken van kinderarbeid
Er zijn tal van factoren die eraan bijdragen dat kinderen werken 
• omdat ze geen ouders meer hebben, ouders te ziek zijn om te werken, ouders werkloos zijn of in de informele economie niet voldoende inkomen verdienen om het gezin te onderhouden
• omdat – ‘goedkope’ - kinderen de arbeidsplaats innemen van volwassenen
• omdat er geen scholen, alleen scholen van lage kwaliteit zijn, of het onderwijs niet toegankelijk is voor iedereen
• omdat de samenleving bepaalde groepen discrimineert, bijvoorbeeld inheemse volken of ‘kastelozen’ in Zuid Azië
• omdat er geen wetgeving is of omdat deze niet wordt gehandhaafd
• omdat ze ertoe gedwongen worden
• omdat diverse overheden en bedrijven geen prioriteit geeft aan het voorkomen van en de bestrijding van kinderarbeid Kinderarbeid staat de ontwikkeling van kinderen in de weg
Het ontneemt kinderen de kans te bouwen aan een toekomst, zowel als mondige burger als geschoolde werknemer of ondernemer én als toekomstige ouders. Kinderen (en hun ouders) werken vaak in mensonwaardige en gevaarlijke omstandigheden terwijl de meest basale voorzieningen niet voorhanden zijn. Kinderarbeid is bovendien slecht voor ontwikkeling van een land als geheel terwijl investeringen in onderwijs juist veel opleveren voor een land.  Kinderrechten zijn mensenrechten!
Bijna alle landen hebben door ondertekening van ILO-verdragen en het vaststellen van  Millenniumdoelen met elkaar afgesproken dat alle kinderarbeid verboden is zolang kinderen nog leerplichtig zijn of het hun gezondheid schaadt. Een kind hoort niet te werken, een kind hoort op school. Alle landen moeten zich gezamenlijk in gaan zetten voor het verwezenlijken van de gemaakte afspraken en kinderarbeid uitbannen. Inzet van alle partijen in de productieketen
In deze strijd zijn de overheden niet de enige actoren:

  • Naast overheden (van de rijke landen én ontwikkelingslanden) spelen ouders, religieuze instellingen, lokale organisaties, multinationale en lokale ondernemingen, vakbonden, lokale werkgevers, multilaterale instellingen zoals de EU, de WTO en de VN, NGO’s (plaatselijk en internationaal), en consumenten een belangrijke rol.
  • Van multinationals en lokale bedrijven mag verwacht worden dat zij kinderarbeid vermijden en bestrijden en een bijdrage leveren aan dagonderwijs, betere arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen.
  • Van consumenten mag verwacht worden dat zij, op basis van goede informatie over omstandigheden waarin de producten worden gemaakt, bewust kiezen voor producten zonder kinderarbeid. 
Integrale aanpak
CNV, Campagne Stop Kinderarbeid (waarin FNV, LIW en HIVOS zijn vertegenwoordigd), Fairfood, Stop The Traffik, Tear en ChristenUnie spreken uit dat zij door middel van een integrale aanpak een bijdrage leveren om kinderarbeid uit te bannen. Zij sporen iedereen aan om daaraan zijn of haar bijdrage te leveren en het – mede daardoor – realiseren van onderwijs voor elk kind. Lees meer:

Publicatiedatum 01 10 2007