DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Wageladder voor Eerlijke Kleding

De Fair Wear Foundation komt met de Wage Ladder, een innovatief nieuw online instrument waarmee kledingmerken, fabrieken en organisaties stap voor stap dichterbij de betaling van leefbare lonen kunnen komen. CNV Internationaal heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze Wage Ladder omdat die een pragmatische, effectieve verbetering in de levens van kledingarbeiders kan betekenen.
De mondiale kledingindustrie heeft de potentie om miljoenen kledingarbeiders uit de armoede te helpen. In de meeste kledingproductielanden zijn lonen zo laag dat werknemers niet kunnen voorzien in basisbehoeften als voedsel, onderdak en gezondheidszorg. ‘Om armoede in kledingketens te bestrijden ligt het voor de hand systemen te ontwikkelen die de lonen aan de onderkant van de ketens verhogen,’ licht FWF directeur Erica van Doorn toe.

Wageladder omzeilt discussies over precieze hoogte leefbaar loon

Hoewel mondiale kledingketens enorme rijkdom genereren, blijkt het niet eenvoudig de lonen in fabrieken te verhogen. Tot nu toe is het proces vooral blijven steken in discussies over de precieze hoogte van leefbare lonen. Om deze discussie te omzeilen heeft FWF nu een online instrument ontwikkeld waarmee kledingmerken en -fabrieken de lonen stap voor stap kunnen verhogen.

Hoe werkt de Wage Ladder?

Met de FWF Wage Ladder kun je lonen in een bepaalde fabriek vergelijken met een aantal loonstandaarden. Locale vakbonden, maatschappelijke organisaties, werkgeversorganisaties en overheidsinstanties hebben schattingen gemaakt van de hoogte van een leefbaar loon in hun land of regio. Daarnaast gebruikt de Wage Ladder internationale standaarden, zoals de Asia Floor Wage, de VN armoedegrens en internationale statistieken.

Basis voor onderhandeling en verbetering

De FWF Wage Ladder geeft een duidelijke, visuele weergave van hoe de lonen in een bepaalde fabriek zich verhouden tot die standaarden. Hiermee ontstaat een basis voor onderhandelingen over verbeteringen tussen fabrieken, merken en waar mogelijk werknemersvertegenwoordigers.

Ook voor electronica speelgoed en landbouw

Een basisversie van de Wage Ladder is nu online beschikbaar. Hoewel de Wage Ladder specifiek is ontwikkeld voor bij Fair Wear aangesloten bedrijven, gelden veel van de loonstandaarden ook voor andere industrietakken. Ze kunnen dus ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de elektronica- en speelgoedindustrie en in de landbouw. De Wage Ladder bevat momenteel loonstandaarden voor 12 productielanden in Azië, Afrika en Europa. FWF zal de Wage Ladder blijven uitbreiden met meer standaarden en landen. De FWF Wage Ladder is een volgende stap op weg naar pragmatische, effectieve verbeteringen in de levens van kledingarbeiders. De FWF Wage Ladder is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van CNV Internationaal. Fair Wear Foundation (FWF) is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Samen met kledingmerken en –fabrieken werkt FWF aan betere arbeidsomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie. Met zeventig aangesloten bedrijven uit zeven Europese landen (België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) staat FWF voor meer dan 100 merken op de consumenten- en de business-to-business markt. In 15 landen in Azië, Europa en Afrika wordt de kledingproductie gecontroleerd.

Meer

Publicatiedatum 30 11 2011