DonerenNieuwsbrief
Home

Vrijlating maakt oppositie Cuba juist monddood

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

CNV Internationaal reageert met gemengde gevoelens op de vrijlating van gewetensgevangenen in Cuba. Deze week werd bekend gemaakt dat binnenkort in totaal 52 politieke gevangen vrijgelaten worden.

"Een gevoel van opluchting dat ze nu eindelijk vrijkomen, maar deze vrijlating heeft een bittere nasmaak," zegt Marianne Moor namens het Cuba Platform, waar CNV Internationaal onderdeel van uitmaakt. "Daarom doen we een zeer dringend beroep op de Cubaanse regering om de gevangenen de keuze te geven over hun verblijfplaats na vrijlating. Hun vrijlating zou in geen geval afhankelijk mogen zijn van het accepteren van een uitreisvisum naar Spanje.”

Gemengde gevoelens
De voorgenomen vrijlating van vijf gevangenen, die deel uitmaken van de groep van 75 gewetensgevangenen die slachtoffer werden van de arrestatiegolf, die Cuba in 2003 overspoelde, is daarom met gemengde gevoelens onthaald. Moor: “We  hopen van harte dat de door de Cubaanse autoriteiten aangekondigde vrijlating van de overige (47) gevangenen van deze groep spoedig zal plaatsvinden. Het zal voor de gevangenen en hun familieleden het einde betekenen van veel persoonlijk leed. Het politieke probleem van de repressie en het gebrek aan democratie, dat aan de arrestaties ten grondslag lag, duurt echter onverminderd voort.“

Uitwijzing isoleert activisten
De gevangenen die in 2008 werden vrijgelaten hadden deze keuzevrijheid niet. Door de uitwijzing naar Spanje voelen ze zich geïsoleerd van de maatschappelijke bewegingen op Cuba. Een herhaling hiervan bij een dergelijke grote groep politieke activisten, zou een fatale slag zijn voor het democratische maatschappelijke middenveld op Cuba.

“Een ander gevaar is dat de internationale aandacht voor de politieke repressie op Cuba zal verslappen”, signaleert Moor. De groep van 75 politieke gevangenen hebben een sterk internationaal profiel, mede dankzij hun vrouwelijke familieleden. Zij houden elke zondag in het wit gekleed een publieke protestmars tegen de gevangenschap van hun geliefden. In 2005 wonnen deze ‘Damas de Blanco’ hiervoor de Sacharov mensenrechtenprijs van het Europees Parlement.  

Nog steeds arrestaties
Naast de groep van 75, zitten er tenminste nog 115 politieke gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vast. De Cubaanse autoriteiten blijken nog steeds detenties, met name kortdurende detenties, strategisch in te zetten als middel van repressie. Ook hiervoor is aanzienlijk minder internationale aandacht.

Krachtig mensenrechtenbeleid
Het Cuba Platform hoopt van harte dat de toekomstige Minister van Buitenlandse Zaken ten aanzien van Cuba een krachtig mensenrechtenbeleid zal voeren. Moor: “De minister moet in een bilaterale dialoog aandacht vragen voor de overgebleven politieke gevangenen en de repressie in Cuba aan de orde stellen. , In EU-verband moet de minister erop hameren de EU richtlijnen ter bescherming van mensenrechtenverdedigers serieus ter hand te nemen.”

Cuba Platform
Het Cuba Platform heeft zich  de afgelopen zeven jaar ingespannen om op internationaal niveau aandacht voor het lot van de gewetensgevangenen te vragen, en hun familieleden moreel en politiek te ondersteunen. In maart van dit jaar werd Laura Pollan (leidster van de Damas de Blanco) door de Cubaanse autoriteiten nog een uitreisvisum naar Nederland geweigerd en kon ze niet aanwezig zijn bij de Nederlandse première van de documentaire over de Vrouwen in het Wit op het Movies that Matter Festival in Den Haag. 

Publicatiedatum 09 07 2010