DonerenNieuwsbrief
Home

Gezamenlijk bericht

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Versterking van de sociale dialoog op bedrijfsniveau in Haïti


CNV Internationaal heeft, op verzoek van Heineken, en met de steun van de ITUC, een trainingsseminar georganiseerd over sociale dialoog voor het bestuur van vakbond SYTBRANA, die is aangesloten bij de Haitiaanse vakcentrale CTSP, lid van de internationale vakbondsorgansiatie in Latijns-Amerika, en het management van BRANA, de brouwerij van Heineken in Haïti. De training vond plaats van 13 tot en met 15 maart in Port-au-Prince, Haïti, met financiële steun vanuit het Vakbondsmedefinancieringsprogramma van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het doel van de training was capaciteitsversterking op het terrein van sociale dialoog en onderhandelingsvaardigheden, om zo bij te dragen aan een constructieve sociale dialoog tussen het management van BRANA en de vakbond SYTBRANA en te werken aan betere arbeidsverhoudingen.

Door de combinatie van vakbondsdeskundigheid van CNV en de expertise van het Nederlands Werkgevers Samenwerkingsprogramma (DECP) kon een programma uitgevoerd worden met maatwerkadvies. Dat bood de mogelijkheid om verbetering van kennis en vaardigheden te faciliteren aan beide kanten, voor zowel werkgever als vakbond,

Op 15 maart, de laatste dag van de training, presenteerden vakbond SYTBRANA en het management van BRANA een concreet stappenplan. Beiden toonden hun commitment om de communicatie te verbeteren. Beiden gaven ook blijk van wederzijds respect en vertrouwen, een goede basis voor verdere versterking van de sociale dialoog.

De sleutel voor het succes van deze training waren de oprechte inzet en de open houding van vakbond SYTBRANA, het managementteam van BRANA, en de volledige steun van de Heineken hoofdkantoor voor de aanpak en het advies van CNV Internationaal en DECP.