DonerenNieuwsbrief
Home

Verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Vakbonden en werkgeversorganisaties, waaronder het CNV, hebben een gezamenlijke verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) ondertekend. Deze SER-verklaring geeft aan wat van bedrijven mag en kan worden verwacht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt in steeds meer bedrijven belangrijk. Dit komt onder andere doordat bedrijven hun productie steeds meer verplaatsen naar het buitenland. Bedrijven krijgen daardoor te maken met goederen en diensten uit allerlei landen. Dit wordt ook ketenbeheer genoemd. Producten kunnen hierbij ook komen uit gebieden waar de milieu- en arbeidsomstandigheden niet (helemaal) voldoen aan de eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Arbeidsomstandigheden derden moeilijk te controleren
Een textielbedrijf dat zijn spullen uit China haalt, bijvoorbeeld, weet dat een deel van de productie weer wordt uitbesteed aan derden. Die derden zijn vaak thuiswerkers en bij hen is de arbeidssituatie moeilijk te controleren. De kans dat het textielbedrijf onbewust, ongewild en onbedoeld bij slechte arbeidsomstandigheden is betrokken, is daardoor groot. Maar wat kan het textielbedrijf daar tegen doen? Beter zicht op toeleveranciers mogelijk
Bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor alles wat er in deze zogenoemde keten gebeurt. Maar bedrijven kunnen er wel op toezien dat er een goed sociaal- en milieubeleid wordt gevoerd. Met de SER-verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) kunnen bedrijven een beter zicht krijgen op hun toeleveranciers en eventuele misstanden aan de kaak stellen. In de SER zitten vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid. In de Verklaring IMVO beschrijft de SER wat er van bedrijven kan en mag worden verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
Kader waaraan bedrijven zich zouden moeten houden
Omdat de situaties per bedrijf heel erg kunnen verschillen, vindt de SER het niet nodig om één beleid te maken over MVO dat voor alle bedrijven moet gelden. Wel mag worden verwacht van bedrijven dat zij eerlijk en duidelijk zijn over maatschappelijke vragen en oplossingen. De SER heeft een kader opgesteld waaraan bedrijven zich zouden moeten houden. Zo moet dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie worden uitgebannen; moet er sprake zijn van goede arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen; en moet men zich houden aan bepaalde gedragsregels over bijvoorbeeld corruptie, milieu en consumentenbelangen.
 
SER-commissie volgt transparantie, verificatie en klachtenbehandeling
Nu gaat het er volgens de SER om hoe bedrijven dit kader toepassen. Transparantie, verificatie en (interne) klachtenbehandeling zijn hierin belangrijke elementen. Bedrijven moeten laten zien hoe zij zich houden aan het kader voor MVO door hier bijvoorbeeld over te communiceren in hun jaarverslag of op hun website. De SER gaat bijhouden welke bedrijven duidelijk en eerlijk communiceren over hun MVO-beleid en de problemen waar ze tegenaan lopen. Een speciale SER-commissie zal de voortgang bijhouden. 

De verklaring is te vinden op de website van de SER. Op de site staan ook handreikingen voor het gebruik van de verklaring.

Publicatiedatum 07 01 2009