DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Verbetering mensenrechten voorwaarde bij Nederlandse investeringen in Cuba

Foto Bas de Meijer

Afgelopen woensdag 16 april is het Cuba beleid van het kabinet aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Het CNV vraagt het kabinet een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van handel met Cuba. Bedrijven zouden alleen mogen investeren in Cuba als zij zich ook inzetten voor verbetering van de mensenrechten en met name werknemersrechten. De zorgen die het CNV heeft over de schendingen van internationale arbeidsnormen op Cuba zijn per brief aan de Tweede Kamer overgebracht. Het CNV wil, net als de Nederlandse ambassade afgelopen jaren, de mensenrechten en de vertegenwoordigers van mensenrechten op Cuba centraal stellen. Dit houdt bijvoorbeeld in: handhaving van de politieke steun aan democratische oppositie en logistieke ondersteuning aan dissidenten. Het is moeilijk te voorspellen wat er in Cuba gaat veranderen nu Raúl Castro aan de macht gekomen is. Toch is het wat het CNV betreft wel noodzakelijk dat het kabinet een helder standpunt inneemt. Een reactie is nodig op het bezoek van EU-commissaris Michel aan Cuba en een standpunt over economische relaties met Cuba naar aanleiding van de recente handelsmissie. Het CNV betreurt het dat Eurocommissaris Michel bij zijn recente bezoek aan Cuba niet met verschillende maatschappelijke organisaties heeft gesproken. MeerArtikel in Trouw: Minister Verhagen belooft Alvarez steun Interview vakbondsleider Pedro Alvarez vertelt over de vijf jaren van zijn gevangenschap net na zijn vrijlating afgelopen februari 2008

Publicatiedatum 17 04 2008