DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Veiliger werk in mijnen Togo

Na stevig lobbywerk van vakbondsorganisatie CSTT, belooft de Minister van Arbeid van Togo de slechte arbeidsomstandigheden in de mijnen aan te pakken. De Minister heeft concreet toegezegd de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over veiligheid goed te keuren en op te nemen in de nationale wetgeving. Een mooi voorbeeld van hoe internationale afspraken bedoeld zijn om op nationaal niveau verbetering te bereiken. De mijnensector is één van de belangrijkste economische sectoren in Afrika. Die rijkdom van de Afrikaanse bodem komt echter amper ten goede aan de Afrikaanse bevolking. De mijnen zijn weliswaar een belangrijke bron van werkgelegenheid, maar met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid is het slecht gesteld.

Werkgevers in de mijnbouw schenden op grote schaal de rechten van hun werknemers, zoals:

  • het recht op vrijheid van vereniging,
  • het recht op een eerlijk loon,
  • verbod op dwang- en kinderarbeid,
  • het recht op een gezonde en veilige arbeidsomgeving,
  • het recht op een arbeidscontract,
  • het recht op sociale bescherming

Westafrikaanse bonden bundelen krachten

Vakbondsorganisaties uit Togo, Guinee, Burkina Faso, Congo en Mauritanië hebben besloten hun krachten te bundelen om daar  in de mijnen verbetering in te brengen. Om te beginnen willen ze in hun land goedkeuring van de mijnbouwconventie 176, zodat er een duidelijker wettelijk kader voor de mijnbouwsector komt.

Arbeidsinspectie schiet tekort

Om de naleving van de regels door de mijnexploitanten beter te controleren, dringen de bonden vooral aan op  verbetering van de arbeidsinspectie. Daarnaast werken de bonden aan invoering van collectieve onderhandelingen en sociale dialoog in de mijnsector. Ook op nationaal niveau willen de bonden betrokken worden bij het beleid rond de exploitatie van de mijnen.

CNV Internationaal steunt in West-Afrika onder andere het werk van de CSTT in Togo en de CNTG in Guinée

Publicatiedatum 05 09 2012