DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Vakbondswerk meest gevaarlijk in Guatemala

Guatemala is het meest onveilige land voor vakbondswerk. Sinds 2007 zijn daar 53 vakbondsvertegenwoordigers vermoord. Daarnaast zijn er vele pogingen tot moord, marteling, kidnapping en doodsbedreigingen gerapporteerd.  In Guatemala heerst door de onveiligheid een cultuur van permanente angst, die het werknemers vrijwel onmogelijk maakt een beroep te doen op hun rechten. CNV Internationaal steunt de vakbeweging in Guatemala waar mogelijk. CNV voorzitter Jaap Smit is momenteel in Guatemala en bezocht vandaag het hooggerechtshof van Guatemala. Straffeloosheid is een van de grootste problemen in de strijd tegen het geweld.

De Internationale vakbondsorganisatie ITUC - waarvan ook het CNV lid is - maakt jaarlijks de balans op van de arbeids- en vakbondsrechtensituatie in 87 landen. De uitkomst is dat werkloosheid en inkomensongelijkheid  wereldwijd toenemen. Vakbondsleiders moeten hun inzet voor banen, rechten en gelijkheid vaak bekopen met het verlies van hun baan en soms zelfs van hun leven. 

In Colombia werden afgelopen jaar 18 vakbondsvertegenwoordigers vermoord. In 2013 zijn er tot nu toe 4 dodelijke slachtoffers van anti-vakbondsgeweld te betreuren.

Ook in Zimbabwe, Swaziland, Myanmar (Birma) Fiji, Georgia en Bahrein staat het functioneren van vakbondsorganisaties en democratische instellingen in het algemeen ernstig onder druk.

Vakbonden liggen in toenemende mate onder vuur als zij opkomen voor de belangen van werkenden:

·        In meer dan de helft van de onderzochte landen zijn werknemers ontslagen of gediscriminineerd vanwege hun vakbondslidmaatschap

·        In 24 landen rapporteert de ITUC fysiek geweld tegen vakbondsvertegenwoordigers

·        In 28 landen zijn arrestaties en aanhoudingen verricht vanwege vakbondslidmaatschap en activiteiten.

·        Collectieve onderhandelingen staan ook sterk onder druk in verschillende Europese landen zoals Portugal, Griekenland, Roemenië, Spanje en Italië.

·        91 vakbondsleden zitten nog in de gevangenis in Turkije

Vooral werknemers in een kwetsbare positie zijn de dupe. Zij maken extreem lange dagen, in gevaarlijke of ongezonde omstandigheden tegen een inkomen dat zo laag is dat ze nauwelijks in hun levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien. Schendingen van arbeidsrechten vergroten de ongelijkheid wereldwijd en belemmeren economisch herstel. 

Countries at risk - 2013 Report of violations of trade union rights

 

 

Publicatiedatum 27 06 2013