DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Vakbondsleiders Guatemala vragen Nederland om hulp

Om een eind te maken aan het geweld tegen de vakbeweging en de voortdurende schendingen van mensen- en arbeidsrechten vragen vakbondsleiders uit Guatemala Nederland om hulp. Ze deden dit tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de politiek, de vakbonden en maatschappelijke organisaties. Een van de vakbondsleiders, Lesbia Amézquita, (Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala, MSICG) zei in een interview met de Wereldomroep dat sinds 2007 47 leiders van haar beweging vermoord zijn. "In het begin waren het 'alleen' moorden, later was er ook sprake van martelingen, ontvoeringen en aanrandingen", aldus Amézquita. De delegatie uit Guatemala is in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse vakbonden CNV en FNV en aan de vooravond van de jaarlijkse conferentie van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN die in juni in Genève plaatsvindt. Volgens José Pinzón, leider van vakbondsorganistie CGTG (partner van CNV Internationaal) kan Nederland een belangrijke rol spelen op de ILO conferentie. Daar wil het MSICG om internationale aandacht vragen voor de situatie in Guatemala. De hoop is dat dit zal leiden tot speciale aandacht voor schendingen van de werknemersrechten in Guatemala in de Normencommissie van de ILO en eventueel tot een ILO-missie naar het land, zodat er meer internationale druk komt op de overheid om de situatie van werkenden te verbeteren. Carlos Mancilla van de CUSG - Confederación de Unidad Sindical de Guatemala, die verschillende aanslagen op zijn leven heeft overleefd, vertelt in het interview met de Wereldomroep over de dood van een vakbondsman op een bananenplantage. Omdat hij onderzoek deed naar de door van een collega, werd zijn huis doorzeefd met kogels. Gelukkig is er op dat moment niemand aanwezig. "Er heerst totale straffeloosheid. En wat doet de overheid? Het OM kwam de zaak pas onderzoeken toen alle eventuele sporen verdwenen waren". Na Haiti is Guatemala het armste land van Latijns-Amerika, Ongeveer 80 % van de bevolking leeft in armoede en 59 daarvan in extreme armoede. 82 % van de arbeiders heeft geen contract en geen sociale zekerheid.

Publicatiedatum 31 05 2010