DonerenNieuwsbrief
Home

Vakbondsleider El Salvador neergeschoten

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Abel Vega uit El Salvador is vermoord. Enkel en alleen omdat hij bezig was met een klachtenprocedure tegen het ontslag van een aantal gemeenteambtenaren. Op weg naar een vakbondsvergadering werd hij neergeschoten. Abel Vega was eerder bedreigd, toch had hij de moed om door te gaan met zijn vakbondswerk.

El Salvador ratificeerde internationale verdragen over de vrijheid van onderhandelen en vakbondsorganisatie. ‘Daarom zijn ze bindend en moeten ze worden uitgevoerd’, benadrukt Guy Rider van wereldvakbondsorganisatie ITUC.

Vakbondsorganisaties wereldwijd steunen het protest van de vakbondsorganisaties in El Salvador. Ook CNV Internationaal start een protestactie samen met de leden, waarbij president Mauricio Funes is opgeroepen tot onderzoek en vervolging van de daders.

Abel Vega was lid van de ambtenarenbond SITRAMSA die is aangesloten bij de CATS. CNV Internationaal steunt al jaren het werk van de CATS, die onder vaak zeer onveilige omstandigheden toch weet te functioneren.

Meer: Wereldvakbondskoepel ITUC publiceerde recent de resultaten van een onderzoek naar de zeer slechte werkomstandigheden in fabrieken in exportproductiezones in El Salvador

Publicatiedatum 16 02 2010