DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Uitwisseling Europese jongeren op Bulgaars congres over arbeidsproblematiek

,,In welk land je ook leeft, elke jongere droomt van een goede baan. Maar elke goede werkgever droomt ook van jou.’’  Met deze positieve woorden opent de Bulgaarse vakbondsvoorzitter Pancho Moutafchiev vrijdag 30 mei het vakbondscongres in Bourgas, Bulgarije. Het onderwerp is ‘arbeidsmarkt, trends, kansen en belemmeringen voor de jonge werkenden in Europa’. CNV was hierbij op uitnodiging van EZA, het ‘Europese Centrum voor Arbeidsvragen’. ,,Jonge mensen maken het land, maar zij krijgen met veel problemen te maken. Deze problemen zijn anders dan bij oudere werknemers en verschillen in Bulgarije en de Europese Unie (EU). Maar er is geen verschil in verantwoordelijkheid en de zorg die overheden moeten nemen om jonge werknemers te helpen’’, aldus Moutafchiev van de Bulgaarse vakbond NTU. Jonge actieve Europeanen leren van elkaar
Ruim veertig deelnemers uit negen landen namen deel aan het driedaagse congres. Naast CNV en NTU waren er jongerenorganisaties, vakbondsleden en –medewerkers uit Cyprus, Duitsland, Litouwen, Macedonië, Portugal, Roemenie en Slovenië. Sinds 1 januari 2007 maakt Bulgarije deel uit van de EU en is een van de armste landen in Europa. De NTU wilde jonge actieve Europeanen samen brengen om gezamenlijke problemen te bespreken en te leren van elkaars oplossingen. ,,We willen ons niet beperken tot sociale studies; zonder sociale dialoog werkt de economie niet’’, aldus Moutafchiev. De paradox van vertrekkende jongeren
Door de overgang naar een kapitalistisch, democratisch systeem was de jeugd in Bulgarije een lang vergeten groep volgens de vakbondsvoorzitter. Door de hoge jeugdwerkeloosheid verlaten nu veel jonge Bulgaren na de universiteit hun land om elders in Europa aan het werk te gaan. Moutafchiev: ,,Het is een paradox. Enerzijds hebben we de hoop dat mensen buiten landsgrenzen gaan denken. Anderzijds creëren mensen die Bulgarije verlaten problemen voor de nationale economie.’’ Jobhoppen tussen flexcontracten
Maar ook de andere deelnemende landen herkennen problemen die jongeren hebben nadat zij zijn afgestudeerd. De aansluiting van de Universiteit op de arbeidsmarkt is vaak moeizaam, jongeren krijgen banen waar ze te hoog voor opgeleid zijn en vaak zijn ze gedwongen te ‘job hoppen’ doordat ze alleen tijdelijke flexcontracten krijgen aangeboden. Als gevolg hiervan ervaren jongeren problemen met het vinden van huizen en bouwen ze weinig sociale rechten (als pensioen) op. Jongeren geloven niet dat iemand ze kan helpen
Alle vakbonden kampen met terugnemende ledenaantallen omdat jongeren zich niet aanmelden. Al zijn de redenen hiervoor in Oost-Europa anders dan in de andere deelnemende landen. Een van de Bulgaarse deelnemers merkt op dat een vrije keuze voor een vakbond een illusie is, waarmee de ontwikkeling van de onafhankelijke NTU ook wordt bemoeilijkt. ,,Jonge mensen geloven niet dat iemand ze kan helpen en ze zijn bang om hun baan te verliezen als ze zich aansluiten bij een vakbond.’’ De verantwoordelijkheid ligt bij jou
Ervaringen en oplossingen worden uitgewisseld: van internationale samenwerkingsverbanden tussen vakbonden, tot schoolprogramma’s, sollicitatie- en netwerkcursussen. ,,Als 1 procent van alles dat we hier hebben besproken in jullie hart blijft hangen, hebben we al iets bereikt’’, sluit Moutafchiev het congres. ,,Wanneer vechten jongeren nog voor hun rechten en doelen? Begin vandaag! De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij jou.’’

Meer www.eza.org

Publicatiedatum 10 06 2008