DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Teken voor| eerlijke kleding

Zet je handtekening voor eerlijke kleding! Want eerlijke handel en productie zijn een enorm belangrijk voor armoedebestrijding. En vooral in de kledingindustrie zijn de omstandigheden slecht. De Verenigde Naties vergaderen eind september in New York over de armoedebestrijding. Leiders uit de hele wereld bespreken dan de stand van zaken rond de Millenniumdoelen. Dat zijn de afspraken die regeringsleiders van 189 landen in 2000 hebben gemaakt om vóór 2015 de ergste armoede, ziekte en honger terug te dringen.  CNV Internationaal vindt dat de Nederlandse delegatie daar moet onderschrijven en moet laten zien dat eerlijke handel en productie (bijvoorbeeld van kleding) uiterst belangrijk zijn voor die armoedebestrijding. Daarom doen we een oproep aan de Nederlandse delegatie om tijdens de VN-top Eerlijke Kleding te dragen. Teken hier ook voor eerlijke kleding en doe een oproep aan de leden van de Nederlandse delegatie, om in New York te verschijnen in Eerlijke Kleding.

Publicatiedatum 06 05 2010