DonerenNieuwsbrief
Home

Teken |de petitie

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Al meer dan 15.000 handschoenen getekend! Dat is geweldig! De schoonmakers van het CNV kantoor, minister Koenders en premier Balkenende, allemaal zetten ze hun handtekening op zo'n gele rubber handschoen. Het CNV vraagt u ook -digitaal- de petitie te tekenen voor betere arbeidsomstandigheden van huishoudelijk werkers in Sri Lanka. Want zij worden op grote schaal uitgebuit. Het zijn bijna altijd vrouwen en vaak kinderen die in de huishouding werken. Voor hen geen minimumloon, geen maximum aantal werkuren, geen contract en geen betaalde vrije dagen. De NWC vraagt in de petitie aan de Minister van Arbeid om de volgende rechten voor huishoudelijk werkers wettelijk vast te leggen en te waarborgen: • Iedere huishoudelijk werker heeft recht op één vrije dag per week, met behoud van salaris
• Iedere huishoudelijk werker heeft recht op het wettelijk minimuminkomen voor ongeschoold werk
• Iedere huishoudelijk werker heeft recht op een contract. Daarin moet staan: de taken, het loon, de datum van uitbetaling loon, en de gegevens van de werknemer.
• Iedere huishoudelijk werker heeft recht op een getuigschrift bij uitdiensttreding.
• Werkgevers hebben de plicht huishoudelijk werkers bij indiensttreding te registeren bij het Ministerie van Arbeid
• Werkgevers die geen loon  betalen, krijgen een boete en/of gevangenisstraf. De vakbondsorganisatie NWC (National Workers Congress) zal deze petitie overhandigen bij het Ministerie van Arbeid in Sri Lanka. Steun de huishoudelijk werkers in Sri Lanka door  de petitie te tekenen op www.schoonwerk.nl.

Publicatiedatum 21 06 2007