DonerenNieuwsbrief
Home

Start campagne 'Maak huishoudelijk werk schoon!

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
Het CNV luidt de noodklok over de slechte arbeidsomstandigheden van huishoudelijk werkers. Wie het zich kan veroorloven, besteedt huishoudelijke klusjes uit. Niet alleen in Nederland, ook in ontwikkelingslanden. CNV Internationaal voert vanaf mei campagne om de positie van huishoudelijk werkers in ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen. Sri Lanka dient hierbij als voorbeeld. Via een speciaal fonds kunnen vakbonden in ontwikkelingslanden projecten voor huishoudelijk werkers opzetten.

Vooral in ontwikkelingslanden is de positie van huishoudelijk werkers vaak slecht: er is zelden sprake van een contract, er zijn geen verzekeringen, als er al vakantie is, is het onbetaald. Daarnaast zijn (seksuele) intimidatie, geweld en onderbetaling geen uitzonderingen. Huishoudelijk werk wordt vaak gedaan door mensen die toch al in een kwetsbare of hiërarchisch ondergeschikte positie zitten: vrouwen, kinderen en migranten. De afzondering van werken in een particulier huishouden, vergroot de kwetsbaarheid en kans op praktijken die het daglicht niet  verdragen. Huishoudelijk werkers vallen bovendien niet onder internationale conventies (ILO, VN) voor werknemers. Daardoor zijn er geen beschermende wetten waarop ze terug kunnen vallen.  Huishoudelijk werkers zijn nu nauwelijks georganiseerd
Huishoudelijk werkers zijn in de meeste landen vaak niet of nauwelijks georganiseerd in vakbonden of andere maatschappelijke organisaties. Arbeidsvoorwaarden zijn daardoor moeilijk collectief te regelen en iedereen moet zelf onderhandelen over het loon, de lengte van de werkweek,  huisvesting, ziektekosten en (ziekte)verlof. Speciaal fonds voor verbetering positie huishoudelijk werkers
Het CNV wil huishoudelijk werknemers via vakbonden in ontwikkelingslanden organiseren. Zo kan beter druk worden uitgeoefend op overheden en kunnen allerlei vormen van dienstverlening worden ontwikkeld om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren. Voor Sri Lanka is er bijv.  het idee van een helpdesk om schendingen en misstanden te melden en verzamelen. Het speciale fonds biedt hiervoor middelen en ondersteuning. Schoon Werk centraal in CNV programma op Festival Mundial
De campagne van CNV Internationaal "Maak huishoudelijk werk schoon!" start 1 mei officieel  met de lancering van de site www.schoonwerk.nl. Het is ook het thema van CNV Internationaal op Festival Mundial in juni in Tilburg. In november is er een speciale reis naar Sri Lanka, waar CNV-leden zelf kunnen zien onder welke omstandigheden de huishoudelijk medewerkers werken.
Later dit jaar is er aandacht voor de positie van huishoudelijk werkers in Nederland. Voor nadere informatie: Marjan Heuving, woordvoerder CNV Vakcentrale 030 - 751 1338 of 06-  517 233 53. Rita Dieleman, projectleider: 030 - 751 1265. Ga naar de petitie op: www.schoonwerk.nl

Publicatiedatum 01 05 2007