DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Stappenplan voor IMVO-risicomanagement gelanceerd

Bedrijven die internationaal zaken doen krijgen met andere risico's te maken dan we in Nederland gewend zijn.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld direct of indirect betrokken raken bij kinderarbeid, levensgevaarlijke werksituaties of extreem lange werktijden. Ook als vakbondslid of OR-lid heb je daarbij een rol. De Nederlandse overheid, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Maar hoe doe je dat? Welke risico’s kun je daarbij lopen? Hoe kan een ondernemer deze risico’s herkennen en vooral voorkomen? En welke rol kunnen maatschappelijke organisaties spelen in het bevorderen van duurzaam ondernemen? Het Stappenplan MVO-risicomanagement helpt deze vragen te beantwoorden. Het Stappenplan geeft veel achtergrondinformatie, uitleg over richtlijnen, praktische voorbeelden en verwijzingen naar handige tools en andere hulpbronnen. Het Stappenplan is ontwikkeld door de SER in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, NCP, MVO Nederland, RVO, OECD Watch en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook CNV Internationaal is hierbij betrokken geweest. Meer:

Publicatiedatum 06 05 2014