DonerenNieuwsbrief
Home

Stakingsrecht staat internationaal onder druk

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
Mensen die in eigen land geen recht hebben, zoals kledingarbeiders Cambodja zijn de dupe
23 arbeiders gearresteerd bij acties leefbaar loon Cambodja

Internationale werkgevers, inclusief VNO-NCW, willen af van afspraken over internationale bescherming van het stakingsrecht. Dat bleek op de sluitingsdag van de ILO in Genève. Zo weigeren werkgevers om regeringen die het internationaal stakingsrecht schenden - zoals Cambodja - hier samen met de vakbonden op aan te spreken. In plaats van mee te werken, zijn werkgevers alleen maar bezig om bestaande afspraken over internationaal stakingsrecht te saboteren.

Internationaal toezicht op het stakingsrecht is van groot belang

De Nederlandse vakcentrales CNV, FNV en VCP zijn woedend. CNV voorzitter Maurice Limmen: 'Internationaal toezicht op het stakingsrecht is van groot belang voor werknemers. Zeker voor werknemers uit landen waar dit in de nationale wetgeving niet goed is geregeld. Nog steeds worden werknemers opgesloten of zelfs vermoord als ze opkomen voor hun werknemersrechten. Juist daarom is het belangrijk dat de ILO op dit vlak alle steun krijgt uit Nederland, niet alleen van vakbonden en de overheid maar zeker ook van werkgevers.'

Werknemers kledingindustrie Cambodja zijn de dupe

Catelene Passchier, vice-voorzitter van de FNV: 'Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid niet. Mensen die in hun eigen land geen recht hebben om tegen vaak barre omstandigheden in opstand te komen en te staken, zoals de werknemers in de kledingindustrie in Cambodja, zijn de dupe. Als werkgevers de bestaande afspraken blijven saboteren, dan zou het ILO-bestuur de zaak kunnen voorleggen aan het internationaal Gerechtshof in Den Haag.’  'De vrijheid van organisatie en het recht op staken zijn essentieel onderdeel van vrije arbeidsverhoudingen. Zo'n essentieel recht kun je niet internationaal onthouden aan werknemers die het het meest nodig hebben', aldus Nic van Holstein, bestuurder van de Vakcentrale voor Professionals.

Werkgevers, werknemers en overheden van over de hele wereld bijeen

Werkgevers, werknemers en overheden van over de hele wereld spraken deze week in Genève op de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over belangrijke zaken rondom werk en inkomen, zoals dwangarbeid en het terugdringen van de informele economie. Eerder deze week is Passchier gekozen in het bestuur van de ILO.

Kledingarbeiders Cambodja zijn de dupe

De internationale bescherming van het stakingsrecht is vooral belangrijk voor werknemers die in hun eigen land die bescherming niet hebben. Zo zijn in Cambodja onlangs 5 werknemers uit de kledingindustrie gedood, toen zij staakten voor meer salaris. In Cambodja hebben werknemers niet het recht om te staken. Vakbonden in Cambodja beroepen zich daarom op internationale ILO-verdragen, waarin staat dat zij dit recht wel hebben.

Publicatiedatum 12 06 2014