DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Solidariteit na kerst

'Zo rond kerst hebben wij de mond vol van solidariteit. Goede doelenorganisaties maken daar gretig gebruik van, en terecht. En we geven gul voor mensen in ontwikkelingslanden. Maar als wij die solidariteit vertaald willen zien in CAO-afspraken, dan levert dat nog wel eens discussie op,’ merkt Ike Wiersinga. ‘Als rechtgeaarde CNV bestuurder vind ik dat teleurstellend. Daarom zal ik er altijd voor blijven pleiten solidair te zijn met diegenen die het minder hebben dan wij. Zowel de mensen ver weg in ontwikkelingslanden als de mensen dicht bij huis. Dat is solidariteit en naastenliefde in de praktijk en daar kan en wil ik niet omheen.’ ’Ik ben er als clustercoördinator financiële dienstverlening erg trots op dat wij in onze sector in staat zijn om cao-afspraken te maken waaruit die solidariteit blijkt. Zo staat al een paar jaar internationale collegialiteit als coördinatie punt in ons arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat betekent dat wij werkgevers vragen een bijdrage te doen aan internationale vakorganisatie en projecten om de rechten van werknemers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost Europa te waarborgen.’ Afspraken bij veel financiële dienstverleningsinstellingen
’Dat gebeurt op aanraden van de vakgroep. Dat wil zeggen dat bestuurders daarover een cao-voorstel moeten doen. Bij nagenoeg alle financiële dienstverleningsinstellingen zijn wij in staat gebleken zulke afspraken te maken waarmee we onze collega's in ontwikkelingslanden steunen. Zij dienen concrete projectvoorstellen in die zij achteraf natuurlijk wel moeten verantwoorden. Op die manier komt het geld altijd goed terecht.’ In 2007 heeft de CNV Dienstenbond afspraken gemaakt met onder andere ING, Delta Lloyd, Zorgverzekeraars Nederland, het Verbond van Verzekeraars, VBA en Fortis. Met een aantal andere bedrijven is het overleg nog gaande. Meer over internationale collegialiteit in cao's?

Publicatiedatum 11 01 2008