DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

SER faciliteert IMVO convenant kleding- en textielsector

Kans voor bedrijven om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken.

Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.

Knowing and showing
Het convenant heeft een tweeledig doel:

  • substantiële verbeteringen bereiken binnen een termijn van 3-5 jaar voor groepen die in de kleding- en textielketens (mogelijke) negatieve effecten ervaren.
  • een gezamenlijke oplossing bieden voor problemen op dit vlak die bedrijven niet geheel zelf op kunnen lossen

Een gezamenlijke aanpak gericht op structurele veranderingen via convenanten over internationaal MVO (IMVO) maakt het mogelijk om de beweging te maken van ‘naming and shaming’ naar ‘knowing and showing’. Deelnemers en thema’s Naast brancheorganisaties in de textiel participeren de rijksoverheid, vakcentrales en NGO’s in het proces. Partijen willen onder andere met elkaar in gesprek over de volgende thema’s:

  • sociaal/people, zoals kinderarbeid, sociale dialoog, leefbaar loon, dwangarbeid, vrijheid van vakvereniging, vrouwenrechten en veiligheid en gezondheid

  • planet/milieu, zoals watergebruik, grondstoffen, dierenwelzijn, ecosystemen en waterverontreiniging
  • overkoepelende onderwerpen, zoals due diligence, klachtenmechanismen en transparantie

Afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en resultaten die zij willen bereiken zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten.

Onafhankelijk voorzitter
Onafhankelijk voorzitter van het traject is Pierre Hupperts, partner bij The Terrace. Hupperts heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van MVO en duurzame ontwikkeling en zette diverse multi-stakeholderoverleggen op die hij tevens voorzat. Hij is voormalig directielid van The Body Shop Benelux en was campagneleider van Oxfam Novib. Daarnaast is Hupperts al vele jaren actief in initiatieven die duurzaamheid in de textielsector bevorderen en bracht hij meerdere internationale publicaties uit.

Rol SER en kader
De SER faciliteert het proces op verzoek van partijen in de sector. Het secretariaat van de SER is penvoerder en ondersteunt de voorzitter en de onderhandelende partijen bij het proces richting convenant. Het SER-advies IMVO-convenanten is uitgangspunt en basis voor de facilitering.

De SER-commissie IMVO is niet betrokken bij de facilitering van de totstandkoming van het IMVO-convenant. Wel voert zij eind 2016 een procesevaluatie uit in verschillende sectoren. Deze procesevaluatie richt zich op de stappen die in verschillende sectoren zijn gezet en op de lessen uit dit proces.

Publicatiedatum 14 09 2015