DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Schoonmakers op de agenda in Geneve

Arbeidsrechten schoonmakers slecht geregeld

Polderen op wereldschaal, dat is eigenlijk wat er elk jaar in juni gebeurt in Geneve. Vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers uit de hele wereld ontmoeten elkaar dan op de International Labour Conference van de VN organisatie voor arbeid. Belangrijk punt op de agenda voor 2010 is regelgeving voor schoonmakers en huishoudelijk werkers. In Nederland hebben de schoonmakers eindelijk een akkoord bereikt. In veel andere landen is er nauwelijks iets geregeld voor mensen die schoonmaak- en huishoudelijk werk doen. Vaak geldt de arbeidswetgeving helemaal niet voor hen. Daarom proberen vakbondsleiders al jaren op wereldniveau te komen tot regelgeving. Dit jaar staan schoonmakers en huishoudelijk werkers eindelijk op de agenda. Aan de vakbondsvertegenwoordigers dit jaar de taak om te zorgen dat die regelgeving een goede inhoud krijgt. Werkgevers en veel regeringen beperken de regelgeving liefst tot een vrijblijvende 'aanbeveling' (recommandation'). Maar de vakbonden gaan voor een stevige en meer bindende 'convention' (conventie). Ook de CNV vertegenwoordigers gaan zich daar in Geneve voor inzetten, samen met partnerorganisaties uit onder andere Indonesie, Colombia en Guinee. Als alles goed gaat wordt deze conventie voor 'domestic workers' dan in 2011 aangenomen. Vervolgens is het aan de landen om deze conventie te ratificeren en toe te passen in de eigen wetgeving. Een flinke dosis uithoudingsvermogen is dus wel vereist in Geneve. Maar als de conventie er komt dan zal dat een enorme verbetering zijn voor huishoudelijk werkers wereldwijd. Komende tijd meer nieuws over huishoudelijk werkers in Geneve.

Publicatiedatum 31 05 2010