DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Schoon| werk

Al meer dan 15.000 handschoenen getekend! Dat is geweldig! De schoonmakers van het CNV kantoor, minister Koenders en premier Balkenende, allemaal zetten ze hun handtekening op zo'n gele rubber handschoen. Het CNV vraagt u ook -digitaal- de petitie te tekenen voor betere arbeidsomstandigheden van huishoudelijk werkers in Sri Lanka.

Want zij worden op grote schaal uitgebuit. Het zijn bijna altijd vrouwen en vaak nog kinderen die in de huishouding werken. Voor hen geen minimumloon, geen maximum aantal werkuren, geen contract en geen betaalde vrije dagen.

De NWC vraagt in de petitie aan de Minister van Arbeid om de volgende rechten voor huishoudelijk werkers wettelijk vast te leggen en te waarborgen: • één vrije dag per week, met behoud van salaris
• wettelijk minimuminkomen voor ongeschoold werk
• een contract. Daarin moet staan: de taken, het loon, de datum van uitbetaling loon, en de gegevens van de werknemer.
• een getuigschrift bij uitdiensttreding.
• Werkgevers hebben de plicht huishoudelijk werkers bij indiensttreding te registeren bij het Ministerie van Arbeid.
• Werkgevers die geen loon betalen, krijgen een boete en/of gevangenisstraf. De vakbondsorganisatie NWC (National Workers Congress) zal deze petitie overhandigen bij het Ministerie van Arbeid in Sri Lanka. Steun de huishoudelijk werkers in Sri Lanka door de petitie te tekenen op www.schoonwerk.nl. Hebt u zelf al getekend? Kopieer de link www.schoonwerk.nl in een mailbericht en stuur dat door aan collega's, familie en bekenden. Meer

Publicatiedatum 25 01 2008