DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Recht op organisatie minst geratificeerde norm

ILO weblog 6 - Terugkijkend naar de eerdere weblog deze week, vervolgt CNV medewerker Margreet Vrieling, vanuit Genève, lees ik nog eens terug dat er veel draagvlak is voor de fundamentele arbeidsnormen, dat zijn
• het recht op organisatie,
• het recht op collectieve onderhandelingen,
• verbod op kinderarbeid,
• verbod op dwangarbeid
• verbod op discriminatie.
Klinkt logisch dat dit belangrijke rechten zijn. Het wordt ook door menig internationale instantie aangehaald. Van deze fundamentele arbeidsnormen krijgen de eerste twee dit jaar extra aandacht op de conferentie. Uit het rappport blijkt dat er gelukkig een stijgende lijn te zien is in ratificatie van de fundamentele arbeidsnormen, sinds ze in 1998 zo gegroepeerd zijn in een Verklaring van de ILO. Maar, juist het verdrag over het recht op organisatie, is van deze groep het minst geratificeerd. Als werknemers niet de mogelijkheid hebben om zich te organiseren, en als groep op te treden, om problemen rond het werk bespreekbaar te maken, dan wordt het ook moeilijker andere fundamentele zaken als het verbod op kinderarbeid te realiseren. Geneve, 4 juni 2008
Margreet Vrieling Meer: Wat en hoe de ILO en Internationale Arbeidsnormen

Publicatiedatum 05 06 2008