DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Qatar zet kritische bouwvakkers uit

Overheid Qatar komt beloften om situatie migrantenarbeiders te verbeteren nauwelijks na.

Bouwvakkers uit Nepal, India, Sri Lanka en Bangladesh hebben de afgelopen weken kritiek geleverd op hun werkgevers vanwege de lage lonen, slechte huisvesting, te late betaling van loon en het gedwongen ondertekenen van dubbele arbeidscontracten. Meer dan 100 protesterende arbeiders werden onmiddellijk gearresteerd en uitgezet.

Volgens Bert van der Spek, bestuurder van CNV Hout en Bouw van de vakbond CNV Vakmensen en lid van het adviesorgaan van CNV Internationaal, worden beloften die de Qatarese overheid in eerdere gesprekken heeft gedaan om de situatie te verbeteren worden nauwelijks nagekomen.

De meer dan 700 buitenlandse bouwvakkers werken voor aannemers als Qatar Freelance Trading and Contracting en de Qatar Middle East Company. Eerder dit jaar kondigde het ministerie meerdere initiatieven aan om het welzijn van gastarbeiders in Qatar te garanderen.

Zo zou er een systeem komen voor gastarbeiders om eenvoudig klachten in te dienen zonder dat dit voor hen negatieve gevolgen zou hebben. De praktijk is helaas dat de overheid bij klachten van arbeiders jegens hun werkgevers nog steeds eenvoudig kan besluiten deze arbeiders onmiddellijk uit te zetten. Het klachtensysteem functioneert overduidelijk niet. De gastarbeiders kunnen er absoluut niet op vertrouwen.

Vieze en onveilige leefomstandigheden van bouwvakkers in Qatar (foto's Bert van der Spek CNV Vakmensen) De beschuldigingen van de gastarbeiders gaan over directe overtredingen van de Qatarese arbeidsvoorwaarden.

  • Met name het niet op tijd betalen van arbeiders is in strijd met artikel 66 van de arbeidswet. Hierin staat dat werknemers maandelijks moeten worden betaald. Een aantal arbeiders beweert al sinds oktober geen loon meer te hebben ontvangen.

  • De problemen met dubbele contracten worden nauwelijks aangepakt. Ondanks afspraken in het akkoord van de Qatarese overheid met Nepal in 2013. Daarin werd bepaald dat “men zich zou inzetten om het gebruik van dubbele contracten te helpen beëindigen”.

  • De spreekwoordelijke druppel voor de arbeiders lijken de pogingen van werkgevers te zijn om hen te dwingen tot werken op vrijdag, een officiële vrije dag voor alle werknemers in Qatar.

  • In juli van dit jaar heeft het Qatarese ministerie toegezegd het aantal arbeidsinspecteurs van de huidige 200 naar 243 te verhogen, met als uiteindelijk doel 300 arbeidsinspecteurs. Gezien dit huidige incident met een groot aantal arbeiders lijken de gewenste hoogstaande doelen en de daadwerkelijke inspecties van bouwplaatsen en woonruimtes nog zeer ver uit elkaar te liggen.

Internationale vakbondsorganisaties als BWI en ITUC hebben stelselmatig aangegeven dat er arbeidsconflicten zullen blijven, tenzij arbeiders het recht krijgen om onafhankelijke vakbonden te organiseren die met werkgevers kunnen onderhandelen over diverse werkgerelateerde problemen en er een systeem komt voor de afhandeling van geschillen.

Publicatiedatum 09 12 2014