DonerenNieuwsbrief
Home

Polderen in Genève - Blog

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Blog 1 - Uit alle hoeken van de wereld komen ze Genève binnenvliegen. Ruim 3.000 vertegenwoordigers van regeringen, vakbonden en werkgevers komen naar de jaarlijkse conferentie van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van 30 mei tot 15 juni. Wat is het belang van dit “polderen op wereldschaal” en wat gebeurt er allemaal omheen? Martijn Hordijk is erbij namens het CNV en houdt komende dagen een weblog bij. Korte updates zijn ook te vinden op twitter. 

Belangrijk thema dit jaar op de International Labour Conference is de ‘social protection floor’ een basisniveau van sociale zekerheid. Namens het CNV ben ik plaatsvervangend gedelegeerde van de Nederlandse werknemersdelegatie. Ik ga deelnemen aan een commissie die daarover een Aanbeveling gaat opstellen.

Jeugdwerkloosheid

Ook de wereldwijde hoge jeugdwerkloosheid, de fundamentele arbeidsnormen van de ILO en de naleving van ILO Verdragen staan op de agenda. Speciaal de situatie in Birma wordt daarbij onder de loup genomen.  

Social protection floor

De Aanbeveling ("Recommendation") over social protection floors moet richting geven aan beleidsontwikkeling en wetgeving op het gebied van sociale zekerheid in landen overal in de wereld. Niet alleen in Genève, maar ook in Hanoi, Bogotá en Pretoria. In de opkomende economieën van dit moment is dat bepaald geen liefdadigheid. Om hun economie op de lange termijn goed draaiende te houden moeten de sociale verschillen niet te groot worden.

Voor partnerorganisaties van CNV Internationaal is zo’n Aanbeveling een goed uitgangspunt om het niveau van de sociale zekerheid in hun eigen land te verbeteren.
Een belangrijke rol van de ILO is ook te zorgen dat werk en inkomen op de agenda staan bij actuele economische discussies op internationaal niveau, bijvoorbeeld bij de G-20.

Relevant voor Nederland 

Dit is niet alleen relevant voor het welzijn van werknemers in andere landen, of voor onze internationale handel en concurrentiepositie. Het betekent ook dat het belang dat wij als Nederland hechten aan een goed niveau van sociale zekerheid internationaal breder gedragen wordt.
 
Tijdens de ILO Conferentie verschijnt op deze plek regelmatig een update over de conferentie. Korte updates zijn te vinden op Twitter.Blog 2: Bruggenbouwer Ryder nieuwe hoogste baas ILO Martijn Hordijk, Genève, 28 mei 2012

Publicatiedatum 28 05 2012