DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Over H&M leveranciers in Cambodja

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Volgens nieuw onderzoek schenden de Cambodjaanse leveranciers van kledinggigant H&M de arbeidsrechten. De meest gehoorde klacht van de kledingarbeiders was de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Verder worden werknemers gedwongen om veel overuren te maken. Het is nog steeds gebruikelijk dat vrouwen worden ontslagen als ze zwanger raken. Vakbondsleider Ath Thorn van CLC, de partnerorganisatie CNV Internationaal in Cambodja, bevestigt de conclusies.

"Werkgevers gebruiken bij voorkeur contracten voor bepaalde tijd, zodat het makkelijker is werknemers te ontslaan zonder ontslagvergoeding. Tijdelijke werknemers kunnen zich nauwelijks aansluiten bij een vakbond."

Textielarbeidster Chan Tona vertelt dat ze alleen maar contracten voor drie maanden aangeboden krijgt. "En als ik lid zou worden van een vakbond, dan word ik ontslagen."

Noodgedwongen overwerk

Veel werknemers moeten noodgedwongen overwerken om een leefbaar loon te verdienen. Anders verdienen ze gewoon niet genoeg. Bovendien worden ze op een zwarte lijst gezet als ze een of twee keer weigeren overuren te maken.

Ruim 500 textielarbeiders uitten deze zorgen over de arbeidsomstandigheden tijdens een werknemersforum op 22 mei in Phnom Penh.

Uit het onafhankelijk onderzoek door Asia Floor Wage Alliance, waarbij 201 werknemers van 12 H&M leveranciers in Phnom Penh en omgeving zijn geïnterviewd, blijkt dat er bij 9 fabrieken vaak ten onrechte sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Van 1994 tot 2004 had slechts 10% van alle werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, sindsdien is dat aantal explosief gestegen.

Slechtere arbeidsomstandigheden door toename tijdelijke contracten.

Van de 42 werknemers met een tijdelijk contract ontvangen 28 geen sociale zekerheid, zwangerschapsverlof of een bij hun ervaring passend loon, volgens het onderzoek

Vakbondsleider Thorn vindt dat de regering moet optreden tegen de werkgevers en moet dreigen met sluiting als er geen verbeteringen zichtbaar worden, maar betwijfelt of de regering zal ingrijpen. “De regering is nogal traag, vooral als er werkgevers moeten worden bestraft. Werkgevers buiten hun werknemers uit.

"Het is nog steeds gebruikelijk dat vrouwen worden ontslagen als ze zwanger raken", aldus Ath Thorn

Geweld, discriminatie en zwarte lijsten

H&M heeft nog niet formeel gereageerd op het onderzoek, maar tegenover persbureau Reuters verklaarde een vertegenwoordiger dat het bedrijf samenwerkt met vakbonden, regeringen en de VN organisatie voor arbeid ILO om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Volgens een woordvoerder van de regering, Phay Siphan, fungeert de regering alleen als bemiddelaar tussen werkgevers en werknemers, en zijn er wel degelijk verbeteringen te zien in de textielindustrie. “Werknemers weten welke rechten ze hebben,".

Behalve het programma voor ziektekostenverzekering zien werknemers echter geen vooruitgang. Integendeel, de nieuwe arbeidswet maakt het functioneren van vakbonden bijna onmogelijk.

Op de jaarlijkse International Labour Conference van de ILO in Geneve zal de werknemersdelegatie uit Cambodja begin juni een klacht indienen bij de Normencommissie over arbeidsrechtenschendingen in het land, geweld tegen vakbondsleiders, discriminatie en zwarte lijsten.

Werk in uitvoering | CambodjaCambodjaanse anti-vakbondswet toch aangenomenMisverstanden over Eerlijke Kleding

Publicatiedatum 01 06 2016