DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nu komt het aan op de uitvoering in Bangladesh

Er is veel beloofd aan de slachtoffers, van wie soms de armen of benen geamputeerd zijn, maar de situatie van de slachtoffers is ...
Sohrab Ali - trade union leader BSSF Bangladesh

is nog steeds hemeltergend, zegt de Bengaalse vakbondsleider Sohrab Ali. Op 24 april is het een jaar geleden dat het Rana Plaza fabriekscomplex instortte, waarbij meer dan 1100 mensen omkwamen. Lokale vakbondsorganisaties stonden de kledingarbeiders vanaf de eerste dag bij. Vakbondsleider Sohrab Ali van vakbondsorganisatie BSSF was op 12 april  te gast op het congres van CNV Vakmensen. De ramp bracht wel een kentering op gang. Vrijwel alle grote kledingmerken sloten zich vroeger of later aan bij het Bangladesh veiligheidsakkoord.

Volgens vakbondsleider Sohrab Ali zijn er duidelijk verbeteringen op het gebied van veiligheid. "Dat komt omdat westerse kledingmerken zich daar hard voor maken en dat ook controleren", zegt Sohrab Ali in een interview met Richard van de Crommert in de Telegraaf van 12 april. "Zij kunnen veel meer druk uitoefenen dan wij."

Ook de lonen van de kledingarbeiders zijn flink verhoogd, van 28 naar 50 euro per maand. “Maar als vakbond horen we van werknemers dat de helft van de fabriekseigenaren zich daar niet aan houdt.

Natuurlijk is de kledingindustrie belangrijk voor onze economie, maar dat is geen reden om niet in te grijpen. De overheid handhaaft onvoldoende.

En 50 euro per maand is nog steeds geen leefbaar loon. Daar kun je ook in Bangladesh echt niet van rondkomen, zegt Sohrab. Bovendien staat dat in geen verhouding tot wat werknemers in andere sectoren verdienen. Het minimumloon in de rijstproductie is dubbel zo hoog.

Hoe is het intussen met de overlevenden van de ramp? Het is hemeltergend zegt Sohrab. “Er is veel beloofd aan de slachtoffers, van wie soms de armen of benen geamputeerd zijn. Velen zullen nooit meer kunnen werken en hebben dus geen inkomen. Maar pas sinds kort kunnen nabestaanden en overlevenden van de ramp een beroep doen op het slachtofferfonds van de kledingmerken.

Hasna, overlevende van de Rana Plaza ramp Mohammed Sohrab Ali is leider van vakbondsorganisatie BSSF in Bangladesh die wordt gesteund vanuit CNV Vakmensen. Buiten de internationale samenwerking via CNV Internationaal hebben CNV-bonden ook vanuit hun eigen sector internationale contacten. CNV Vakmensen heeft al jarenlang de focus op Bangladesh en de slechte arbeidsomstandigheden daar, niet alleen in de textielsector maar ook in de bouw en het transport. De BSSF vertegenwoordigt ruim 12.000 textielarbeiders.

De ondersteuning door CNV Vakmensen is met name gericht op training van de mensen van BSSF in het onderhandelen met werkgevers, in het samenwerken en het creëren van draagvlak. Stap voor stap wordt er zo gewerkt aan het opstellen en verbeteren van cao’s. Het is zo belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers afspraken samen vastleggen en nalezen. Beide partijen hebben dan bewijs en kunnen elkaar aanspreken. Want dat is de droom van Sohrab Ali: Dat de regels nageleefd worden en dat er beter georganiseerde vakbonden zijn.

Publicatiedatum 11 04 2014