DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nieuwe routekaart moet kinderarbeid effectiever aanpakken

Fatsoenlijk werk voor volwassenen is cruciaal in de strijd tegen kinderarbeid. Want kinderen die moeten vooral werken op school. Dat benadrukt de nieuwe Routekaart die begin mei op de Wereldconferentie tegen kinderarbeid in Den Haag is aangenomen. Alleen ouders die een fatsoenlijk inkomen verdienen, kunnen hun kinderen immers naar school sturen en hen die ook af laten maken.

Doel van de conferentie was om de aanpak van kinderarbeid een nieuwe impuls te geven. In de Milleniumdoelen is wereldwijd afgesproken dat de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 uitgebannen moeten zijn. Maar er is nog weinig vooruitgang geboekt, was de conclusie op de conferentie in Den Haag, waaraan 80 landen deelnamen.

Naar schatting 215 miljoen kinderen gaan nog steeds niet naar school, omdat ze moeten werken. De internationale gemeenschap moet er veel harder aan trekken om de deadline van 2016 te halen.

60% van de kinderarbeid komt voor in de landbouw. Ook huishoudelijk werk wordt relatief vaak door jonge meisjes gedaan. Extra probleem daar is dat misbruik en uitbuiting binnenshuis gebeuren. En in veel landen geldt de arbeidswetgeving niet voor huishoudelijk werk. Dat beperkt de mogelijkheden om kinderarbeid echt aan te pakken.

Hoe nu verder?
Minister Donner gaat de afspraken van deze The Hague Global Child Labour Conference presenteren  op de jaarlijkse confentie van de ILO in Genève. Dat is de internationale arbeidsorganisatie van de VN. Het is de taak van de ILO om Conventies en andere regelgeving op het gebied van arbeid op te stellen. Werkenden in landen waar overheden weinig regelen op het gebied van bijvoorbeeld kinderarbeid en huishoudelijk werk, hopen via deze mondiale weg toch de arbeidsrechten in hun land te verbeteren.

CNV Internationaal gaat zich in Geneve vooral hard maken voor de rechten van die huishoudelijk werkenden samen met vakbondsorganisaties uit met name Sri Lanka en Benin.

Themanummer kinderarbeid
CNV Onderwijs, de AOB en Education International hebben een themanummer over kinderarbeid gemaakt van het blad 'Allemaal naar school'. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur een mail met het onderwerp 'bestelling kinderarbeidspecial' aan internationaal@cnv.nl met uw naam en  adres en het aantal exemplaren.

Publicatiedatum 31 05 2010