DonerenNieuwsbrief
Home

Nieuw referentiekader MVO

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het MVO Platform, waarvan ook het CNV lid is, komt met een nieuw Referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met dit referentiekader maakt het MVO platform duidelijk welke verwachtingen het heeft  van het bedrijfsleven. In praktijk blijft MVO-beleid vaak steken bij alleen aanmoedigen. Maar de overheid zou expliciet duidelijk moeten maken wat minimaal van bedrijven wordt verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland. Het MVO platform roept de overheid op dat te bekrachtigen in beleid en wetgeving en hierop toe te zien. Dit referentiekader is een prima basis voor een dergelijk beleid. Flink aangescherpt
Het referentiekader is gebaseerd op een breed gedragen, en recent flink aangescherpt, internationaal kader van normen rond MVO, dat zijn de

  • VN Principes voor mensenrechten en bedrijfsleven;
  • Recent herziene, OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, waarin mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, due diligence en leefbaar loon expliciet zijn opgenomen;
  • ISO 26000, een richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties die zowel normen stelt als richtlijnen geeft voor de uitvoering.
Download: Nieuw MVO-referentiekader

Publicatiedatum 15 02 2012