DonerenNieuwsbrief
Home

Nieuw MVO referentiekader

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het zojuist verschenen referentiekader van het MVO Platform is een actuele gids voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Het MVO platform is een samenwerkingsverband van 35 maatschappelijke organisaties en vakbonden. Het referentiekader geeft de visie weer van het MVO Platform op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ondernemingen,  overheid en non-profit organisaties kunnen er alles in vinden over de nieuwste ontwikkelingen.
Handige gids
Het is een handige gids met de ontwikkelingen en verworven inzichten op het brede terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de laatste jaren. Deze nieuwe brochure bouwt verder op het oude referentiekader uit 2002. Geen vrijblijvend keuzemenu
Het Referentiekader is gebaseerd op internationale verdragen en afspraken tussen overheden. Bedrijven vinden er richtlijnen in op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en corruptie. Voor het MVO Platform is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen vrijblijvend ‘keuzemenu’. MVO dient verankerd te zijn in nationale wetgeving, internationaal overeengekomen normen en breed geaccepteerde principes van goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag. Het MVO Referentiekader geeft een nadere beschrijving en definitie van deze normatieve basis. Meer: Brochure MVO Referentiekader (PDF-bestand) Meer: CNV Internationaal en MVO

Publicatiedatum 08 06 2007