DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nepal - Eerst kwam de baas op de fiets

“Ganesh begon met een bedrijfje. Hij ging op de fiets naar het werk. Al snel nam hij mensen in dienst. Die kwamen ook op de fiets. Na tien jaar was het bedrijf gegroeid. Zijn mensen kwamen van alle kanten, te voet. Directeur Ganesh reist tegenwoordig in een flinke auto”. Met dit voorbeeld uit de praktijk schetst Laxman, voorzitter van één van de Nepalese vakcentrale’s, het probleem van de recente economische ontwikkeling. Sommige mensen zijn er op vooruit gegaan. De meesten achteruit. En de verschillen zijn groter geworden. “Daar ligt de taak van de vakbeweging, daar moeten we wat aan doen”, benadrukt Laxman. Door het trainen van onderhandelaars en het afsluiten van CAO’s werkt zijn bond aan verbetering van de leef- en werkomstandigheden van hun leden en andere werknemers. CNV verkent nieuw terrein in Nepal
CNV Internationaal steunt vakbondsorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika en in Azië onder andere ook in Nepal. Na enkele jaren van samenwerking met Nepalese partners, is programmamedewerker Jan Ridder in Nepal. Doel van zijn bezoek is te bekijken hoe we verder kunnen gaan met de samenwerking nu de maatschappelijke verhoudingen daar recent sterk gewijzigd zijn. Van 27-30 januari is er in Kathmandu met verschillende Europese en Nepalese partners over de samenwerking gesproken. Waar liggen de prioriteiten voor de Nepalezen? En wat zijn de mogelijkheden en prioriteiten van organisaties die vakbonden ondersteunen zoals het CNV en andere buitenlandse organisaties? Voor de donor-organisaties zelf is het ook nuttig om van elkaar te horen wat hun programma’s inhouden. Waar kunnen we elkaar versterken? Waar kunnen we mogelijk intensiever samenwerken? Een werkbezoek afgelopen oktober wees al uit dat er mogelijkheden zijn. In de nabije toekomst is een opbouwende rol van de vakbeweging hard nodig voor de vele miljoenen werkenden. Ook de Belgische tegenhangers van CNV Internationaal, WSM en ACV hebben contact met de Nepalese vakbond. We bespreken vooraf uitvoerig met hen hoe zij de huidige situatie waarderen. Om praktische redenen kunnen zij de uitnodiging voor een afstemmingsoverleg over vakbondssteun in Nepal met vakbonden en externe partners nu niet aannemen. Daarom is het CNV deze keer mede namens hen aanwezig in dit Aziatische bergland. Foto: Jan Ridder, CNV Internationaal

Publicatiedatum 01 02 2010