DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Moldavische TINEri bij CNV Jongeren

Veel Moldavische jongeren zoeken hun heil in het buitenland. FACLIA vergroot hun kansen op werk in eigen land.
CNV steunt jeugdwerkgelegenheidsproject Moldavië

Jeugdwerkloosheid is in Nederland een probleem, maar in Moldavië is de situatie zo moeilijk dat veel jongeren hun heil in het buitenland zoeken. De Moldavische organisatie FACLIA werkt -met succes- aan de verbetering van de kansen van jongeren zodat ze toch een baan vinden in hun eigen land. Een van de obstakels voor Moldavische starters op de arbeidsmarkt is dat ze vaak niet goed op de hoogte van zijn hun rechten en plichten op het gebied van werk en inkomen. CNV Jongeren houdt zich in Nederland ook bezig met voorlichting aan jonge starters op de arbeidsmarkt. Reden om een uitwisseling met de Moldaviërs op touw te zetten.

Enkele deelnemers aan de uitwisseling Dit voorjaar een tiental Moldavische trainers naar Nederland om nieuwe ideeeën op te pikken over hoe ze dat aan kunnen pakken. Michiel Hietkamp, Tycho Filarski en Marieke Mulder van CNV Jongeren hadden een intensief 4-daags uitwisselings- en trainingsprogramma voor hen in elkaar getimmerd! De Moldaviers maakten kennis met het project Ambassadeurs van de Techniek waarmee CNV Jongeren naar middelbare scholen gaat. Ze gingen ook naar JOB, de organisatie die zich in Nederland met praktijkonderwijs bezighoudt. Heel leerzaam vond Stella Stratila: “Het belangrijkste probleem in Moldavië is dat studies in totaal niet aanslutien bij de vraag op de arbeidsmarkt”. Daarom is het belangrijk dat vakbondsorganisatie CNSM jongeren voorbereidt en leert hoe ze zich moeten aanpassen op het werk.

Jonge deelnemers aan het project in Moldavië Ook een bezoek aan “Colour Kitchen” een project voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt stond op het programma. De Moldaviërs lieten zich de overheerlijke maaltijd goed smaken.

En bij een bezoek aan de Nationale Jeugdraad ging het over de fijne kneepjes van het voeren van lobby en debatteren.

"We willen ook dat de politiek meer doet om de werkgelegenheidssituatie van jongeren in ons land te verbeteren, voor mij was daarom vooral de lobby-training die ik deze week heb gedaan heel nuttig", aldus Liubovi Bacalu: "Ik heb vooral geleerd minder in pro en contra te denken."

Liliana Lungu: We willen een lobby opstarten voor wetgeving die het voor bedrijven makkelijker maakt om jongeren aan te nemen. De arbeidsmarkt zit erg vast, daar moet echt wat aan gebeuren.

Ook het aanleren van praktische vaardigheden zoals presentatietechnieken en het gebruik van social media stonden op het programma. Want net als in Nederland is het in Moldavië voor jongeren niet vanzelfsprekend om lid te blijven van de vakbond. De oudere generatie zocht - veel meer dan jongeren tegenwoordig - zekerheid en veiligheid” zegt Liliana. Maar vooral vanuit het communistisch tijdperk hebben vakbonden geen positief imago bij de jongeren. “Hoewel veel jongeren als student wel automatisch lid worden, zeggen steeds meer jongeren later hun lidmaatschap op. Dus moeten we heel goed uitleggen en laten zien wat we doen en wat de voordelen voor jongeren zijn. 

Jonge deelnemers aan dit project in Moldavië We merkten dat dit project ging leven voor jongeren toen we de media erbij betrokken. We moeten hen laten zien waar we mee bezig zijn: dat we werken aan afspraken met de arbeidsinspectie, tripartiete sociale dialoog en regionale cao’s.”

Volgens Carolina Trigub is het heel belangrijk dat dit project niet alleen in de hoofdstad Chisinau wordt uitgevoerd: De grootste werkloosheid onder jongeren is immers op het platteland. CNV Internationaal heeft dit project Muncă Decentă pentru TINEri (fatsoenlijk werk voor jongeren)
opgezet mede dankzij financiële steun van de Europese Unie. Dankzij steun van de EU en dankzij de inzet van mobiele vrijwilligersteams zijn er nu activiteiten in 4 regio’s. Zij zijn enorm gemotiveerd en leren de jongeren meer zelfvertrouwen te hebben en ook hoe je goed communiceert in werksituaties. Ik ben blij dat de minister van arbeid positief is over het project.  “Mijn grootste wens is continuiteit, daar blijven we voor lobbyen, zodat we het project ook in andere regio’s kunnen gaan uitvoeren”. De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Faclia van activiteiten in Moldavië zelf. Meer foto's van zijn de vinden op de Facebook pagina van Muncă-Decentă-pentru-TINEri 

The Muncă Decentă pentru TINEri” project has been developed by UNASM and FACLIA in cooperation with CNV Internationaal with financial support of the European Union. The partners would like to acknowledge the generous support of the European Union in making this possible.
This website reflects the views only of the authors, and the European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Publicatiedatum 24 03 2014