DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Misstanden in Guatemala

Gewoon het loon en de vrije dagen krijgen waar je recht op hebt …. Meer dan 400 gemeente-ambtenaren in verschillende steden in Guatemala wachten er al sinds 2008 op. Ook moeten ze regelmatig werkdagen maken van 14 uur zonder dat het overwerk uitbetaald wordt. En soms moeten zij gedwongen werk doen bij gemeenteraadsleden thuis. Ook in Izabal zitten meer dan 2000 gezinnen zonder inkomsten. Volgens de burgemeester is er geen geld om de lonen te betalen. Maar volgens de gemeenteambtenaren zouden er meer dan voldoende inkomsten zijn, als de burgemeester de alom aanwezige straffeloosheid en corruptie goed zou aanpakken.

"Mensen worden zonder reden ontslagen. We moeten regelmatig werkdagen van 14 uur draaien zonder dat die overuren uitbetaald worden. Bovendien gebeurt het dat ambtenaren verplicht werk doen bij gemeenteraadsleden thuis, ook bij burgemeester, Julio César Balcarcel Ramírez.

CNV partnerorganisatie CGTG meldt dat dit geen uitzondering is en heeft de overheid al vaak aangesproken op haar plicht te zorgen dat de rechten van deze ambtenaren gerespecteerd worden.

Het gaat slechter en slechter met de situatie van werkenden in Guatemala
De vakbondsorganisaties in Guatemala, hebben wereldvakbondsorganisatie ITUC gevraagd deze situatie internationaal aan de kaak te stellen. ITUC voorzitter Sharan Burrow heeft de president van Guatemala inmiddels in een aantal brieven (eerste brief, tweede brief) opgeroepen een eind te maken aan de misstanden in deze gemeenten en de verantwoordelijke autoriteiten te veroordelen. De autoriteiten beloven steeds weer maatregelen te nemen, zonder dat er iets verandert. Het volk van Guatemala heeft er recht op te leven in een land dat hun basisrechten respecteert, " beklemtoont Sharan Burrow.

Teken hier ook  de oproep van CNV Internationaal aan de president van Guatemala

Publicatiedatum 30 11 2011