DonerenNieuwsbrief
Home

Midden-Amerikanen willen sociaal EU-handelsverdrag

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
EU Akkoord biedt kansen voor ontwikkeling en armoedebestrijding

De vakbeweging in Midden-Amerika vraagt Nederland om een actieve opstelling en steun bij de lobby rond de onderhandelingen over het associatieverdrag van de Europese Unie met Midden-Amerika. Inzet is dat het verdrag meer is dan alleen een handelsakkoord. Vakbondsleider Carlos Molina ziet het akkoord als een kans voor ontwikkeling van de Middenamerikaanse landen en voor armoedebestrijding. Dit wil Molina realiseren door afspraken in het akkoord op te nemen over arbeid, arbeidsrechten en eerlijke handel.

Carlos Molina, uitvoerend secretaris van de Middenamerikaanse (CLAT-) vakbondsfederatie CCT, was afgelopen maand in Nederland voor overleg. Hij sprak ook met vertegenwoordigers van CNV Internationaal. Molina hoopt dat minister van Buitenlandse Zaken Verhagen zich in Europees verband hiervoor zal inzetten.

Uitgebreide informatie rond de onderhandelingen over het verdrag EU Midden-Amerika op de website van CLAT Nederland.

Publicatiedatum 13 07 2007